Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon, Groen van Prinstererschool en SBO de Werf. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkelingen. 

Planning

In augustus 2020 is het oude gebouw van de Grondtoon gesloopt. Sinds 24 augustus is gestart met de bouw van de trioschool voor de Grondtoon, Groen van Prinstererschool en SBO De Werf op de huidige locatie van de Grondtoon. Begin september 2020 werd het startsein voor de bouw gegeven door wethouder Peter van Asselt en de directeuren van de drie scholen. De oplevering staat gepland voor 1 augustus 2021. 

Bouwverkeer

Er wordt geprobeerd om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De aan- en afvoer van onder andere sloop- en bouwmaterialen gebeurt vanaf de Beethovenlaan. De chauffeurs moeten gebruikmaken van een aanrijroute om de bouwplaats te kunnen bereiken. Om bij de achterzijde van de nieuwbouw te komen, kan het zijn dat materialen incidenteel aangevoerd worden via de parkeerplaats bij de Feike Asmastraat/Jan Zwartplantsoen. 

Veiligheid

De aan- en afvoer vindt zoveel mogelijk ‘s morgens vroeg plaats. Verder is er afgesproken dat er geen vrachtverkeer op de openbare weg hoeft te wachten om het bouwterrein op te kunnen komen. Bij het in- en uitrijden van het terrein worden de chauffeurs begeleid als dit nodig is, om onveilige situaties te voorkomen. 

Werktijden

De bouw- en sloopwerkzaamheden vinden doordeweeks dagelijks plaats van 07.00 uur s’ ochtends tot ongeveer 16.30 uur in de middag. Om te zorgen dat de bouw op tijd klaar is, kan er incidenteel langer doorgewerkt worden. Ook kan het voorkomen dat er op zaterdag wordt gewerkt. 

Vragen

Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden? Neem dan contact op met Alex Schouten via 06 - 22 32 29 00 of info@schoutengens.nl. Als u vragen heeft over de nieuwbouwwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Dirk van de Bunt (via 06 - 52 66 88 47 of dirk@doppenbergbouwbedrijf.nl) of met Martie Doppenberg (via 06 - 55 30 81 52 of martie@doppenbergbouwbedrijf.nl).

Livestream

Wilt u live meekijken met de bouw van deze nieuwe school? Dat kan via de livestream.

Bekijk de livestream

Februari 2019: Initiatief SBO De Werf

Het bestuur van SBO De Werf uit Amersfoort heeft aangegeven dat ze vanaf augustus 2021 via een groeimodel een start willen maken met het verzorgen van speciaal basisonderwijs in de gemeente Bunschoten. Op deze manier wordt er een grote stap gezet in het streven om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te kunnen laten volgen. 

Tijdens de bewonersavond in februari 2019 is het initiatief toegelicht. Het initiatief van SBO De Werf kan binnen het IHP (Integraal Huisvestingplan scholen) worden opgevangen. Daarmee wordt bedoeld dat wij bij de nieuwbouwplannen de eerste jaren twee lokalen leeg hebben staan. Uiteraard verwachten wij die straks wel nodig te hebben om alle kinderen te kunnen huisvesten. We hebben dan al wel een plek om te starten met het initiatief. In de tussentijd worden de leerlingenprognoses steeds geactualiseerd en kunnen aan de hand van de dan bekende gegevens beleidsbeslissingen genomen worden die verwerkt worden in een nieuw IHP.

De schoolbesturen over het initiatief van SBO De Werf: "We willen met elkaar voor de toekomst het onderwijs passend, thuis nabij organiseren en het Speciaal Basisonderwijs past hier goed in. De intentie is door de drie schoolbesturen (Cordeo, VVGO, VCO) uitgesproken om te komen tot thuisnabij onderwijs in de gemeente Bunschoten. Voor die intentie is groen licht gegeven. De wijze waarop dit zal gebeuren wordt momenteel door de bestuurders verkend."

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit onder andere de volgende personen:

  • Jennifer Fischer (Jan Zwartplantsoen 5);
  • Eefke van Hoeijen (Feike Asmastraat 20);
  • Dieneke Koelewijn (Piet Van Egmondstraat 14);
  • Tjitse Offinga (Beethovenlaan 73);
  • Dirk Roobol (Jan Zwartplantsoen 4);
  • Jan Willem Zwaan (Jan Zwartplantsoen 18).

Tot slot

Zoals gezegd vinden wij het belangrijk om de omwonenden te betrekken in het proces. De klankbordgroep zien wij als een eerste afspiegeling van de buurt. Door samen op te trekken, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, denken wij iets moois te kunnen realiseren. Dat kan alleen slagen als bij alle partijen ook de echte wil om samen te werken aanwezig is. Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sjaak Nel, tel. 033-299 1482.