Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar een sport- of cultuuractiviteit gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn vanwege het feit dat hun ouders het lesgeld of de contributie niet meer kunnen betalen. Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geldzorgen. Maar kinderen mogen hier niet de dupe van worden. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht helpt. Zij betaalt voor deze kinderen de contributie of het lesgeld voor sport en/of cultuur, zoals voetbal, dansen, judo of muziek. Kent u een kind dat hulp nodig heeft? Of wilt u helpen? Kijk voor meer informatie op magikweermeedoen.nl