Kinderen en jongeren van 5 tot 16 jaar zijn wettelijk verplicht om naar school te gaan. Deze plicht komt voort uit het recht op onderwijs dat elk kind heeft.

Veel kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar geworden is. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 12 maart 5 jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in april naar school.

Als ouder of verzorger zorgt u ervoor dat uw kind op tijd ingeschreven staat bij een school. Vervolgens bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind elke dag naar school gaat. Het is belangrijk dat u uw kind inschrijft op een erkende school. Gaat uw kind naar een school die niet voldoet aan wettelijke eisen, dan wordt dat gezien als schoolverzuim.

De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een jongere 16 wordt. Daarna valt hij onder de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht duurt tot de dag waarop een diploma is gehaald (een zogenaamde startkwalificatie) of totdat je 18 jaar bent geworden. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3, of 4.

Schoolverzuim
Leerlingen mogen niet zonder duidelijke reden van school wegblijven. In bepaalde gevallen kan de school een leerling toestemming geven om van school te verzuimen. Dit geldt ook voor verlof buiten de schoolvakantie. Informatie hierover vindt u in de desbetreffende schoolgids waar u kind onderwijs vol

De leerplichtambtenaar is te bereiken van maandag t/m donderdag via 033 299 14 11.

Vrijstelling leerplicht
In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van de leerplicht. 

Heeft deze informatie u geholpen?