Kinderen en jongeren van vijf tot zestien jaar oud zijn wettelijk verplicht om naar school te gaan. Deze plicht komt voort uit het recht op onderwijs dat elk kind heeft. Veel kinderen gaan naar school als ze vier jaar oud zijn. De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind vijf jaar is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 12 maart vijf jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in april naar school.

Als ouder of verzorger zorgt u ervoor dat uw kind op tijd ingeschreven staat bij een school. Vervolgens bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind elke dag naar school gaat. Het is belangrijk dat u uw kind inschrijft op een erkende school. Gaat uw kind naar een school die niet voldoet aan wettelijke eisen, dan wordt dat gezien als schoolverzuim.

De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt. Daarna valt hij onder de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht duurt tot de dag waarop een diploma is gehaald (een zogenaamde startkwalificatie) of totdat je achttien jaar bent geworden. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3, of 4.

Schoolverzuim

Leerlingen mogen niet zonder duidelijke reden van school wegblijven. In bepaalde gevallen kan de school een leerling toestemming geven om van school te verzuimen. Dit geldt ook voor verlof buiten de schoolvakantie. Informatie hierover vindt u in de desbetreffende schoolgids waar u kind onderwijs volgt.

Leerplichtambtenaar

Wilt u meer informatie over de leerplicht of heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar via 033 - 299 1411.

Vrijstelling leerplicht

In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van de leerplicht. Meer informatie daarover vindt u op de webpagina Vrijstelling leerplicht.

Registratie voortijdig schoolverlaters

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 die niet naar school gaan en die geen startkwalificatie hebben te registreren en in beeld te houden. Om het aantal voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar zonder havo- of mbo-2diploma te verminderen, is in elke regio in Nederland een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) ingesteld. In het RMC van de gemeente Amersfoort werken gemeenten in de regio Eem (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) samen om (dreigende) voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden.
Jongeren zelf, maar ook ouders van jongeren die dreigen uit te vallen of al gestopt zijn met school kunnen contact opnemen met het RMC.  Hier kunt u ook meer informatie vinden over school, werk & inkomen.
 

Heeft deze informatie u geholpen?