Kinderen en jongeren van vijf tot zestien jaar oud zijn wettelijk verplicht om naar school te gaan. Deze plicht komt voort uit het recht op onderwijs dat elk kind heeft. Veel kinderen gaan naar school als ze vier jaar oud zijn. De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind vijf jaar is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 12 maart vijf jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in april naar school.