23 mei 2019: verkiezingen Europees Parlement

Home > Inwoners > Verkiezingen > 23 mei 2019: verkiezingen Europees Parlement

23 mei 2019: verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 mag u weer naar de stembus. U mag dan uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen.

Wie mag stemmen?
Bijna alle inwoners van de gemeente Bunschoten van achttien jaar of ouder mogen een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om te stemmen voor het Europees Parlement moet u: de Nederlandse nationaliteit hebben, óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben,18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voldoet u hier aan? Dan ontvangt u uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een stempas.

Stembureaus in de gemeente Bunschoten
Met uw stempas mag u bij elk stembureau binnen de gemeente stemmen. U kunt 23 mei aanstaande op de volgende plekken uw stem uitbrengen:
• Basisschool ‘De Ark’, Rembrandt van Rijnstraat 16
• Immanuëlkerk, Plevier 2
• Basisschool Het Talent, Jan van Riebeeckstraat 27
• Gemeentehuis, Stadsspui 1
• Basisschool 't Kruisrak, Vogelpad 3
• Mr. Groen van Prinstererschool, Vivaldiweg 1
• Noorderkerk, Kerkstraat 20
• Zorg- en wooncentrum ‘De Haven’, Op de Ree 161
• Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 6
• School met de Bijbel, Vaartweg 5
• Oostwende College, Plecht 1

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is. Als u gaat stemmen, neem dan in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee en de stempas.

Stempas kwijt of beschadigd
Rond dinsdag 30 april valt bij iedereen die mag stemmen de stempas op de mat. Zonder deze pas en een legitimatiebewijs kunt u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt of is hij beschadigd? Vraag dan vóór woensdag 22 mei 2019 12.00 uur een vervangende stempas aan bij de gemeente Bunschoten. U moet zich hiervoor kunnen legitimeren. Uw 'oude' stempas is dan niet meer geldig, u kunt dan alleen nog met uw nieuwe stempas gaan stemmen.

Machtigen: iemand anders voor u laten stemmen
Als het u zelf niet lukt om te gaan stemmen, kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. U draagt uw stempas over aan iemand die zelf in de gemeente Bunschoten woont en stemt. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de verkiezing zelf.

Voorwaarden
De persoon die u machtigt, moet in de gemeente Bunschoten wonen en moet zelf ook een stempas hebben. Hij of zij mag niet meer dan twee machtigingen hebben en moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbrengen. Ook moet de gemachtigde, naast zijn eigen legitimatiebewijs, een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

Schriftelijk machtigen
Kunt u de stempas niet persoonlijk overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verblijft? Dan kunt u ook schriftelijk iemand machtigen.
Met het formulier onderaan deze pagina kunt u een volmacht aanvragen.

Kiezerspas
Bent u niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen in de eigen gemeente? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming bij de gemeente binnen zijn. U kunt ook tot 12.00 uur op de dag voor de stemming bij de balie van het gemeentehuis om een kiezerspas vragen. Een eventueel eerder ontvangen stempas kunt u met het formulier meesturen.

Stemmen met dementie
Voor meer informatie over stemmen voor mensen met dementie kunt u terecht op www.alzheimer-nederland.nl/stemmen