20 maart 2019: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Home > Inwoners > Verkiezingen > 20 maart 2019: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

20 maart 2019: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019.

Provinciale Staten
Na de Provinciale Statenverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college vormen in de provincie. Welke partijen dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag en dus ook van uw stem. Het nieuw gevormde college bepaalt de komende jaren het beleid op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur.

Door uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft u indirect ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer toetst wetsvoorstellen die de regering (het kabinet) of de Tweede Kamer indienen. De Eerste Kamer kan deze wetsvoorstellen goed- of afkeuren.

Waterschapsbestuur
Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur: dit is het parlement van het waterschap. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en om het water.

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen vindt u via deze website

Stemmen
U kunt 20 maart aanstaande op de volgende plekken uw stem uitbrengen:
• Basisschool ‘De Ark’, Rembrandt van Rijnstraat 16
• Immanuëlkerk, Plevier 2
• Basisschool Het Talent, Jan van Riebeeckstraat 27
• Gemeentehuis, Stadsspui 1
• Basisschool 't Kruisrak, Vogelpad 3
• Mr. Groen van Prinstererschool, Vivaldiweg 1
• Noorderkerk, Kerkstraat 20
• Zorg- en wooncentrum ‘De Haven’, Op de Ree 161
• Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 6
• School met de Bijbel, Vaartweg 5
• Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20  

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Op de stempas staat waar het voor u dichtstbijzijnde stemlokaal is. Als u gaat stemmen, neem dan de volgende documenten mee:

  • Uw twee stempassen. Die geven u het recht om te stemmen. Uw stempas valt eind februari/begin maart bij u op de mat. Als u geen stempas ontvangt of u  raakt deze kwijt, dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas(sen) aanvragen.
  • Een geldig identiteitsbewijs. Dat kan zijn uw paspoort, rijbewijs of uw identiteitskaart. De geldigheidsduur van uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen (bij ‘geldig tot’ moet 21 maart 2014 of een latere datum staan).

Kiezerspas
Bent u niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen (in de eigen gemeente)? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen of stemmen bij volmacht. Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van Provinciale Staten overal in de provincie Utrecht uw stem uitbrengen. Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap kunt u met een kiezerspas stemmen in alle gemeenten die liggen in Waterschap Vallei en Veluwe. Wilt u een kiezerspas aanvragen? Vul dan het formulier op onderaan deze pagina in. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming bij de gemeente binnen zijn. U kunt daarna nog tot 12.00 uur op de dag voor de stemming bij de balie van het gemeentehuis om een kiezerspas vragen. Een eventueel eerder ontvangen stempas kunt u met het formulier meesturen.

Volmacht
Bij de komende verkiezingen kan ook iemand anders voor u stemmen. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk worden uitgebracht met de eigen stem. De voorwaarden hiervoor vindt u op onderaan deze pagina.

Meer weten?
Op de website www.hoewerktstemmen.nl staat alles uitgelegd over stemmen en over de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Voor meer informatie over stemmen voor mensen met dementie kunt u terecht op www.alzheimer-nederland.nl/stemmen