Zorg en ondersteuning

Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

 • Algemene informatie

  Samen zorgen voor elkaar, dat is het streven in onze gemeenschap. De gemeente Bunschoten wil graag dat iedere inwoner zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doe aan het maatschappelijk leven. Helaas is dit niet altijd van zelfsprekend en soms heeft u ondersteuning nodig. U kunt dan bij de gemeente terecht voor informatie, advies en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor de niet-medische zorg, zoals Wmo en jeugdwet.

  Wanneer u een probleem ervaart bij de dagelijkse gang van zaken op het gebied van zorg, wonen of welzijn, dan kunt u terecht bij het Zorgloket van de gemeente Bunschoten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u vanwege beperkingen problemen ervaart bij het verplaatsen van uzelf, het gebruik van uw woning, bij de huishoudelijke taken of bij de dagbesteding.

  Heeft u problemen op meerdere gebieden  waar u zelf niet uitkomt, zoals het opvoeden van uw kinderen of verslavingsproblematiek? Dan kunt u terecht bij de hulpverleners van Sociaal Team Bunschoten De Lingt. De medische zorg en langdurige zware zorg zijn geen taken van de gemeente.

  Medische zorg
  De medische zorg en langdurige zware zorg zijn geen taken van de gemeente Voor de wet langdurige zorg (bijvoorbeeld bij verpleeghuisopname) kunt u terecht bij het CIZ voor een indicatie. Voor persoonlijke verzorging kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie kan hiervoor de indicatie stellen.

  Zorg door de gemeente
  Het kan zijn dat u (niet medische) zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft. Bij wie kunt u dan terecht binnen de gemeente Bunschoten? Klik op de icoontjes.

                                                                                                       

  Werkgelegenheid en inkomen                   Opvoeden                                
                                                                                                                 


                                                             

      Zorg, wonen en welzijn                 Problemen op meerdere
                                                           gebieden (zoals verslaving)
                                                          

 • Zie ook

 • Formulieren en downloads

 • Handige links

 • Achtergrond


  De zorg in Nederland is globaal als volgt verdeeld:

  • Gemeenten: niet medische zorg voor volwassenen en jeugd (Wmo en Jeugdwet)
   De gemeenten zorgen ervoor dat hun inwoners mee kunnen doen in de samenleving en dat inwoners zelf de regie kunnen houden over hun leven.
    
  • Zorgverzekeraars: medische zorg (Zvw)
   De zorgverzekering regelt medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en (wijk)verpleging thuis.
  • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg (Wlz)
   Is er langere tijd zware zorg nodig? De Wet Langdurige Zorg regelt deze zorg voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen.