Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Algemene informatie

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Een uittreksel persoonsgegevens wordt ook wel een geboorteakte genoemd.

  De gemeente bewaart ook akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten Burgerlijke Stand aanvragen als u in Bunschoten bent geboren of gehuwd.

 • Online regelen

  U kunt bij de gemeente Bunschoten online een basisuittreksel BRP aanvragen of een verzoek internationaal uittreksel afschrift uit het register van de burgerlijke stand indienen. Dit kunt u direct doen via de formulieren onder 'Formulieren en downloads' elders op deze pagina. Het uittreksel krijgt u per post toegestuurd.

  Hulp bij aanvragen
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een uittreksel? Dan kunt u gebruik maken van de digitale dienstverleningzuil in het gemeentehuis. Als u gebruik wilt maken van deze digitale dienstverleningzuil, dan dient u uw ideniteitsbewijs en uw DigiD gegevens mee te nemen.

 • Kosten

  Product

  Prijs €

  Uittreksel persoonsgegevens BRP

  13,55

  Uittreksel/afschrift uit burgerlijke stand

  13,20

 • Zie ook

  Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

 • Formulieren en downloads

 • Handige links