Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Algemene informatie

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum.

  De gemeente bewaart ook akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten Burgerlijke Stand aanvragen als u in Bunschoten bent geboren of gehuwd.

 • Online regelen

  U kunt bij de gemeente Bunschoten online een basisuittreksel BRP aanvragen of een verzoek internationaal uittreksel afschrift uit het register van de burgerlijke stand indienen. Dit kunt u direct doen via de formulieren onder 'Formulieren en downloads' elders op deze pagina. Het uittreksel krijgt u per post toegestuurd.

  Hulp bij aanvragen
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een uittreksel? Dan kunt u gebruik maken van de digitale dienstverleningzuil in het gemeentehuis. Als u gebruik wilt maken van deze digitale dienstverleningzuil, dan dient u uw ideniteitsbewijs en uw DigiD gegevens mee te nemen.

 • Kosten

  Product

  Prijs €

  Uittreksel persoonsgegevens BRP

  13,90

  Uittreksel/afschrift uit burgerlijke stand

  13,40

 • Zie ook

  Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

 • Formulieren en downloads

 • Handige links