Standplaats aanvragen

Home > Inwoners > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Algemene informatie

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een standplaatsvergunning aanvragen door het formulier aan de rechterkant in te vullen.

  De volgende voorwaarden zijn van belang:

  • U heeft in principe een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als u aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig;
  • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen;
  • De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid.

  De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

  • De openbare orde;
  • Het voorkomen of beperken van overlast;
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente;
  • De verkeersveiligheid;
  • De doelen van een bestemmingsplan.

  Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

 • Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een dergelijke vergunning, anders dan op gemeentegrond, bedraagt € 42,10.

 • Wat moet u meenemen?

  Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning heeft u in ieder geval nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een recent registratiebewijs van het Centraal Registratiekantoor;
  • Een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering;
  • Een verklaring over:
   • De plaats waar u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
   • Op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
   • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.
 • Formulieren en downloads

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN