Snippergroen

Home > Inwoners > Snippergroen

Snippergroen

 • Algemene informatie

  Het snippergroenbeleid heeft o.a. het doel de inwoners van de gemeente Bunschoten waar mogelijk tegemoet te komen in hun wens om een stuk openbaar groen van de gemeente te kopen.

 • Hoe werkt het?

  Een aanvraag om een perceel snippergroen te kopen dient schriftelijk ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan bijvoorbeeld via het algemene contactformulier op de website. Voeg bij uw aanvraag een tekening of schets toe met de locatie en situatie en met het gewenste stuk snippergroen er op, en geef aan om hoeveel vierkante meters het ongeveer gaat.

  De gemeente gaat kijken of verkoop binnen wet- en regelgeving en het snippergroenbeleid mogelijk is. Er wordt o.a. gekeken naar:

  • Welke functie heeft het stuk grond? Gaat het om echt snippergroen? Is het van belang voor de groenstructuur in de wijk?
  • Heeft de gemeente andere plannen met het stuk grond?
  • Hoe zit het met de kabels en leidingen in het stuk grond?
  • Is wat er aan openbaar groen overblijft niet ongunstiger?
  • Zouden er andere gegadigden kunnen zijn?
  • Heeft eventuele verkoop invloed op het verkeer of de sociale veiligheid?

  Aan de verkoop van snippergroen kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals aan het behoud van een beeld bepalende boom. Als het stuk grond als snippergroen aan u verkocht kan worden, bericht de gemeente u hoe dat verder in zijn werk gaat.

 • Kosten

  Wat kost het om snippergroen te kopen? De prijs voor snippergroen is gelijk aan de prijzen voor openbare grond. Hier bovenop komen de kosten koper en eventueel leges als er in het bestemmingsplan iets moet worden aangepast. Als er kabels en leidingen in het stuk grond liggen kunnen de kosten om het stuk grond te kunnen kopen voor u oplopen. Daar wordt dan eerst contact met u over opgenomen.

 • Wat moet u meenemen?

  Een tekening of schets met de locatie en situatie en met het gewenste stuk snippergroen er op, en geef aan om hoeveel vierkante meters het ongeveer gaat.