Parkeervergunning

Home > Inwoners > Parkeervergunning

Parkeervergunning

 • Algemene informatie

  Alleen voertuigen met een vergunning mogen parkeren binnen een gebied of plaats voor vergunninghouders. Een parkeervergunning is onder voorwaarden te verkrijgen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  • Een eigenaar, houder of gerechtigde gebruiker van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn (categorie I);
  • Een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren (categorie II);
  • Een eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate, waarvan de autodateplaats is gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn (categorie III);
  • Houders van een algemene invalidenparkeerkaart, indien zij kunnen aantonen dat een familielid tot en met de derde graad in het zonegebied woonachtig is.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.

  Aan overige gevallen (anders dan bewoners in het gebied) kan op aanvraag ook ontheffing worden verleend ingeval van:

  • Een medische indicatie (welke blijkt uit het bezit van een invalidenparkeerkaart) aan een familielid tot en met de derde graad;
  • Bedrijven welke activiteiten uitoefenen in het gebied, mits de auto onmisbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden van het bedrijf;
  • Het verlenen van hulp door elders wonende kinderen en andere verzorgers van bewoners met daarvoor een doktersverklaring over de noodzaak voor maximaal zes maanden.
 • Online regelen

  Bij de gemeente Bunschoten kunt u online een parkeervergunning aanvragen. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier vindt u elders op deze pagina onder 'Formulieren en downloads'.

  Zorg dat u een geldige aanvraag doet: in gevallen van een ongeldige aanvraag of fraude bent u in ieder geval de helft van de verschuldigde legeskosten kwijt.

  Bij het online aanvragen van uw parkeervergunning heeft u nodig:

  • Een identiteitsbewijs;
  • Eventueel: een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel. Deze heeft u alleen nodig wanneer u een aanvraag doet in naam van een bedrijf.

  Hulp bij aanvragen
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een parkeervergunning? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningzuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een parkeervergunning kunt aanvragen. Als u gebruik wilt maken van de digitale dienstverleningzuil, dan dient u uw ideniteitsbewijs en eventueel een inschrijvingsbewijs van de KvK mee te nemen.

 • Kosten

  1.18.1

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement
  verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor een periode van maximaal 36 maanden

  €    98,90

  1.18.2

  tot het verkrijgen van een parkeervergunning op grond van de ‘Parkeerverordening Bunschoten 2011’ voor een periode van maximaal 36 maanden

  €    98,90

  1.18.3

  tot het wijzigen van een kenteken in een parkeerontheffing of parkeervergunning als bedoeld in artikel 1.18.1 en 1.18.2

  €    27,65

  1.18.4

  tot het verkrijgen van een duplicaat van de ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.1 of                    1.18.2, vanwege vermissing van het origineel

  €    27,65

 • Formulieren en downloads

 • Handige links

 • Voorwaarden

  De gemeente kan het parkeren in een gebied reguleren. Dit kan door middel van het instellen van een parkeerverbodszone of door het aanwijzen van plaatsen voor vergunninghouders en door het instellen van blauwe zones.

  1. Een parkeerverbodszone
  Binnen een parkeerverbodszone mag iedereen vrij parkeren in de parkeervakken, daarbuiten niet. Om langs de rijbaan te kunnen parkeren is een ontheffing van de gemeente nodig. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn in het betreffende verkeersbesluit opgenomen.

  2. Plaatsen voor vergunninghouders
  Binnen een gebied of op plaatsen voor vergunninghouders mogen alleen voertuigen met een vergunning parkeren. Een parkeervergunning is onder voorwaarden te verkrijgen bij de gemeente. De voorwaarden die hiervoor gelden staan in de Parkeerverordening Bunschoten 2011.

  3. Blauwe zones
  Dit zijn zones of stroken van weggedeelten waar parkeren alleen is toegestaan met het gebruik van een parkeerschijf. Deze plaatsen zijn bedoeld om kort te kunnen parkeren. Binnen het gebied wonende bewoners komen in aanmerking voor het verkrijgen van een ontheffing. Zij moeten daarvoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij het college. Het college neemt daarop dan een besluit.

  Wanneer kunt u een parkeervergunning of ontheffing aanvragen?:

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  a. een eigenaar, houder of gerechtigde gebruiker van een motorvoertuig die woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn (categorie I);

  b. een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren (categorie II);

  c. een eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate, waarvan de autodateplaats is gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn (categorie III);

  d. houders van een algemene invalidenparkeerkaart, indien zij kunnen aantonen dat een familielid tot en met de derde graad in het zonegebied woonachtig is;

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.


  Aan overige gevallen (anders dan bewoners in het gebied) kan op aanvraag ook ontheffing worden verleend ingeval van:

  - een medische indicatie (welke blijkt uit het bezit van een invalidenparkeerkaart) aan een familielid tot en met de derde graad;

  - bedrijven welke activiteiten uitoefenen in het gebied, mits de auto onmisbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden van het bedrijf;

  - het verlenen van hulp door elders wonende kinderen en andere verzorgers van bewoners met daarvoor een doktersverklaring over de noodzaak voor maximaal zes maanden.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN