Overlijden, aangifte

Home > Inwoners > Overlijden, aangifte

Overlijden, aangifte

 • Algemene informatie

  Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Het aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

  EHerkenning

 • Hoe werkt het?

  Aangifte gebeurt bijna altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden, omdat de uitvaart volgens de wet binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden. Aangifte van overlijden kan gedaan worden bij de afdeling Samenleving of door begrafenisondernemers via het digitale formulier. Bij dit formulier kunnen begrafenisondernemers gebruik maken van eHerkenning: een soort DigiD voor bedrijven.

 • Kosten

  Voor het uittreksel/afschrift van de overlijdensakte dient u € 12,80 te betalen.

 • Wat moet u meenemen?

  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • Verklaring van overlijden;
  • De enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek);
  • Trouwboekje (niet verplicht).
 • Zie ook

 • Formulieren en downloads

 • Handige links