Overlast & vandalisme melden aan Boa's

Home > Inwoners > Overlast & vandalisme melden aan Boa's

Overlast & vandalisme melden aan Boa's

  • Algemene informatie

    Een BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Het buitengewone daaraan is de specifieke opsporingsbevoegdheid. Hij is niet alleen toezichthouder, maar heeft bepaalde opsporingsbevoegdheden. Zo mag hij onder andere identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

    In onze gemeente zijn twee BOA's werkzaam. Zij hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit in de gemeente. Enkele voorbeelden van hun taken zijn: het opsporen van het illegaal dumpen van afval, niet aangelijnde honden, fout parkeren, het plaatsen van aanhangwagens of caravans in strijd met de regelgeving, hangjongeren, vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte, toezicht houden bij diverse speelplaatsen, fietsers/scooters in het centrum en op de zaterdagmarkt, controles van vergunningen en nog veel meer van dit soort zaken die in de APV staan.

    Contact
    Ervaart u overlast of wilt u een melding maken? Neem dan contact op met de BOA's via: 033 - 299 15 55 of via de mail: boa@bunschoten.nl.