Openingstijden winkels

Home > Inwoners > Openingstijden winkels

Openingstijden winkels

 • Algemene informatie

  In de Winkeltijdenwet staan de openingstijden voor winkels. Wilt u buiten de normale openingstijden geopend zijn, bijvoorbeeld voor een eenmalige actie? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Geef aan op welke dagen en tijden u open wilt zijn en waarom.

  De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  De volgende openingstijden gelden voor de winkels in de gemeente Bunschoten:

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag t/m zaterdag tussen 06.00 tot 22.00 uur;
  • Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december geldt een sluitingstijd van 19.00 uur;
  • Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag (tenzij deze dag op een zondag valt) mogen winkels geopend zijn van 06.00 – 22.00 uur.
 • Kosten

  De kosten voor een ontheffing zijn € 26,50.

 • Wat moet u meenemen?

  Bij het aanvragen van een ontheffing heeft u in ieder geval nodig:

  • De reden van de openstelling;
  • De dagen en de tijdstippen waarop u ontheffing wenst.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN