Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Home > Inwoners > Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Algemene informatie

  Elke gemeente mag de sluitingstijden voor de horeca zelf vaststellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingstijdontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de sluitingstijdontheffing aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

  Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit bezwaar richt u aan de burgemeester binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

 • Wat moet u meenemen?

  Voor het aanvragen van een sluitingstijdontheffing heeft u het volgende nodig:

  • Naam en adres van de aanvrager;
  • Naam en adres van de beheerder;
  • Adres van het horecabedrijf;
  • Datum, tijd en tijdsduur van de gewenste ontheffing;
  • Een motivatie van de gewenste ontheffing.


   

   

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 




CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN