Milieu, vergunning of melding

Home > Inwoners > Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

 • Algemene informatie

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. In hoeverre u hier vergunning voor moet aanvragen of melding van moet doen is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit. Op grond van het Activiteitenbesluit is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting. Bekijk op het ondernemersplein wat voor type uw bedrijf is.

 • Hoe werkt het?

  Bedrijven kunnen bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) terecht voor vergunningen en meldingen die vallen onder de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

  Aanvragen vergunning Wet Milieubeheer
  Een vergunning die valt onder de Wet milieubeheer kunt u het beste aanvragen via het Omgevingsloket Online.

  Melding activiteitenbesluit
  Een melding in het kader van het activiteitenbesluit kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internet Module.

 • Handige links

 • Voorwaarden

  Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende:

  • verwerken van afval
  • geluidsniveau van uw bedrijf
  • gebruik van energie
  • vervuiling van water, bodem en lucht
 • Achtergrond

  Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

  Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Melding

  4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN