Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Algemene informatie

  Het leerlingenvervoer is er voor primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag moet ieder jaar vóór 1 juni bij de gemeente worden ingediend via het leerlingenvervoerformulier. Dit formulier vindt u elders op deze pagina onder 'Formulieren en downloads'

  De volgende voorwaarden zijn van belang:

  • Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan zes kilometer van uw woning ligt;
  • Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat. Men kan alleen aanspraak op een bekostiging maken als door de ouders schriftelijk wordt verklaard, dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichter bij de woning zijn gelegen;
  • Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider;
  • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.
 • Online regelen

  Leerlingenvervoer kunt u direct online aanvragen. U vindt het aanvraagformulier elders op deze pagina onder 'Formulieren en downloads'.

  Bij de aanvraag hoort een ingevulde vervoersverklaring van de directie van de school van uw kind. Ook de aanvullende informatie van bijvoorbeeld behandelende artsen, hulpverleners of andere instanties kan van belang zijn om te bepalen van welke vorm van leerlingenvervoer uw kind gebruik kan maken.

  Hulp bij het aanvragen
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningzuil, waar u (wanneer nodig met hulp) leerlingenvervoer kunt aanvragen. Vergeet niet uw DigiD-inloggegevens mee te nemen.

 • Kosten

  Bij vervoer naar een basisschool kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat ouders (van wie het gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan €24.300,- per jaar) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw precieze inkomen en eventueel het inkomen van uw partner.

 • Formulieren en downloads

 • Voorwaarden

  De regeling geldt voor primair onderwijs en voortgezet speciaalonderwijs.

  1. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan zes kilometer van uw woning ligt.
  2. Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat. Men kan alleen aanspraak op een bekostiging maken als door de ouders schriftelijk wordt verklaard, dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen. Van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichter bij de woning zijn gelegen.
  3. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
  4. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

  Beperkingen

  Bij vervoer naar een basisschool kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat ouders, van wie het gezamelijk inkomen meer bedraagt dan €24.300,- een eigen bijdrage betalen.

 • Achtergrond

  Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen

  • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo):voorheen lom-, mlk- en iobk-scholen;
  • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals zmlk en vso-zmk, zmok en vso-zmok, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, mg en vso-mg;
  • voortgezet onderwijs (vo): regulier voortgezet onderwijs.