Kapotte straatverlichting

Home > Inwoners > Kapotte straatverlichting

Kapotte straatverlichting

  • Algemene informatie

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Het bedrijf CityTec voert het onderhoud uit. Meldingen over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u direct doorgeven aan CityTec. Dit kan online via deze pagina. Als u een melding maakt van een kapotte lantaarnpaal, vergeet dan niet het lichtmastnummer te vermelden. Dit nummer vindt u op de lantaarnpaal zelf. Storingen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur ook melden via tel. 088-1002731. Dit nummer is 's avonds bereikbaar voor spoedmeldingen.

    Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

  • Handige links