Gemeentelijke organisatie

Home > Inwoners > Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

 • Algemene informatie

  De gemeentelijke organisatie is ingedeeld volgens het directiemodel. Directeur Jan Jennekens leidt de organisatie. De gemeente Bunschoten kent een platte organisatiestructuur met slechts één leidinggevende laag onder de directie.

  Het organogram van de gemeente Bunschoten

  De gemeente Bunschoten bestaat uit een platte organisatie met korte, directe lijnen zonder werkeenheden. Er zijn vijf hiërarchisch leidinggevenden onder het niveau van de directie.

  BMO
  BMO staat voor Bestuur- en Management Ondersteuning. De beleidsveleden zijn: Personeel- en Organisatieontwikkeling, Informatisering & Automatisering, Communicatie, Economische Zaken, Algemeen Juridische Zaken en het bestuurssecretariaat.

  Openbare Ruimte
  De afdeling Openbare Ruimte bestaat uit medewerkers in de binnen- en buitendienst, die zich bezig houden met de openbare buitenvoorzieningen van de gemeente Bunschoten. Hieronder vallen de taakvelden beleid & projecten en beheer & onderhoud. De afdeling streeft naar een duurzame ontwikkeling en een grondig beheer van de openbare buitenvoorzieningen in de gemeente Bunschoten.

  RO&V
  RO&V staat voor Ruimtelijke Orde en Veiligheid. De afdeling RO&V bestaat uit de taakvelden milieu, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, grondzaken en volkshuisvesting, veiligheid en openbare orde en marktzaken. De afdeling wil de ruimtelijke kwaliteit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid verder ontwikkelen, in samenspraak met belanghebbenden. Aspecten als leefbaarheid, duurzaamheid, ontwikkelingsgericht, vernieuwend, strategisch en pragmatisch dienen hierbij als leidraad.

  Samenleving
  De afdeling Samenleving bestaat uit de taakonderdelen welzijn en cultuur, jeugd en onderwijs, zorg en volksgezondheid, werk en inkomen, sport en recreatie, toerisme en publiekszaken.

  Middelen
  De afdeling Middelen bestaat uit de taakvelden financieel beleid, boekhouding en belastingen en interne zaken.