Bestemmingsplan bekijken

Home > Inwoners > Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Algemene informatie

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

  Het bestemmingsplan is het enige plan in de ruimtelijke ordening dat zowel voor de overheid als voor de burger juridisch bindend is. Het is daarmee het belangrijkste instrument voor gemeentelijk ruimtelijk beleid. In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad haar visie neer op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van een bepaald grondgebied. Ook de cultuurhistorie wordt meegewogen in het bestemmingsplan.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, kantoren, horeca, etc. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

 • Wat moet u meenemen?

  Neem documenten mee die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

  • Omschrijving van bouwplannen;
  • Bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie);
  • Situatietekeningen en/of plattegrond.
 • Zie ook

 • Handige links

 • Voorwaarden

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN