Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2019

Home > Inwoners > Nieuws > Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2019

Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2019

RSS

In het najaar van 2019 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In september 2018 zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt; controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

Bij een algemeen graf wordt één van de familieleden tot en met de tweede graad per brief geïnformeerd. Dit kan een ouder of kind zijn. Tweedegraads is bijvoorbeeld een kleinkind, een broer of zus. Deze persoon hoeft niet de oudste te zijn. Het kan zelfs zijn dat vanwege de leeftijd gekozen wordt voor een jonger familielid. Houd dus in de gaten hoe lang geleden een dierbare is overleden en in welk graf deze persoon ligt begraven. Omdat families soms groot zijn en de gemeente geen zicht heeft op familieverhoudingen, adviseren wij u deze informatie te controleren. Bij het ruimen van particuliere graven informeert de gemeente de voormalige rechthebbende van het particulier graf.

Gesprek
Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek meer informatie te verkrijgen. Heeft u hier behoefte aan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 033 - 299 1411. Wilt u de grafnummers terugvinden? Kijk dan op www.begraafplaatsenonline.nl.

Grafnummers
Bij de algemene graven die in het najaar van 2019 geruimd worden, gaat het om de nummers AG1/734 t/m AG1/770. De particuliere graven die geruimd worden zijn EGE/21, EGE/28, EGE/33, EGE/36, EGE/41, EGE/45, EGE/78, EGE/90, EGE/94, EGE/399, EGE/417, EGE/422, EGE/424 en EGE/425.
 

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN