Uitreiking Pluim aan de heer Van de Geest

Home > Inwoners > Nieuws > Uitreiking Pluim aan de heer Van de Geest

Uitreiking Pluim aan de heer Van de Geest

RSS

Burgemeester Melis van de Groep reikte maandagavond 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie de gemeentelijke Pluim uit aan de heer W. (Willem) van de Geest. De heer Van de Geest ontving deze Pluim omdat hij zich al ruim 20 jaar met hart en ziel inzet voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Sinds 1997 is de heer Van de Geest actief voor de organisatie Tot Heil des Volks. Deze organisatie biedt hulp aan daklozen. De heer Van de Geest gaat eens per twee weken een avond koken bij de daklozenopvang in Amsterdam. Ook organiseert hij inzamelingsacties bij de Vaartkerk. Naast zijn vele werk voor Tot Heil des Volks is hij mantelzorger voor zijn meervoudig gehandicapte kleindochter. Verder is de heer Van de Geest één van de oprichters van VV Eemdijk en was hij van 1979 tot 1986 secretaris van de voetbalvereniging. Tevens is hij van 2010 tot 2014 lid geweest van de WMO-adviesraad en van 2016 tot juni 2018 was hij lid van de jury Gemeentelijke Onderscheiding en Prijzenstelsel.  

Betrokkenheid en belangeloze inzet
De jury is van mening dat de projecten die de heer Van de Geest stimuleert de saamhorigheid binnen de gemeenschap vergroten. De heer Van de Geest weet dorpsgenoten te enthousiasmeren en te motiveren om zich samen met hem in te zetten voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Hij is een voorbeeld voor anderen en maakt zich aantoonbaar verdienstelijk. Deze betrokkenheid en belangeloze inzet voor de samenleving en de kerk zijn volgens de jury zeker Pluim-waardig.