Termijnen dwangsom Bunschoten verlengd

Home > Inwoners > Nieuws > Termijnen dwangsom Bunschoten verlengd

Termijnen dwangsom Bunschoten verlengd

RSS

Gemeente Bunschoten heeft op verzoek van het Waterschap Vallei en Veluwe besloten de termijnen in de last onder dwangsom wat betreft de vervuiling Westdijk met een jaar te verlengen. De gemeente besloot dit naar aanleiding van een bestuurlijk overleg afgelopen maandag (4 februari). In dit overleg is gesproken over de wens om zo spoedig mogelijk de vervuilde grond te verwijderen, over het lopende proces van benodigde onderzoeken, vergunningen, procedures en voorwaarden om te komen tot de daadwerkelijke verwijdering. In het overleg werd nogmaals duidelijk dat de gemeente en het waterschap hetzelfde doel voor ogen hebben: een schone en veilige Westdijk.

Verlenging termijnen
Gemeente Bunschoten heeft op basis van de laatste informatie uit het overleg met het waterschap een nadere afweging gemaakt. De afweging betreft het doel om de overtreding zo spoedig mogelijk te beëindigen en een redelijke termijn voor de daadwerkelijke ontgraving. Op basis van deze afweging is de begunstigingstermijn aangepast.

Op basis van de last onder dwangsom moet het waterschap voor 1 maart 2020 (was 1 maart 2019) een plan van aanpak opleveren en voor 1 november 2020 (was 1 november 2019) klaar zijn met de uitvoering. Aanvullend is de afspraak gemaakt dat gemeente en waterschap met elkaar in overleg blijven over de haalbaarheid van de termijnen.

Last onder dwangsom blijft van kracht
Gemeente Bunschoten heeft Waterschap Vallei en Veluwe een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot het verwijderen van TGG (Thermisch Gereinigde Grond) in de Westdijk. Reden hiervoor is om overtreding van de Wet bodembescherming zo snel mogelijk te beëindigen. Omdat de termijnen niet haalbaar zijn voor het waterschap, heeft het waterschap beroep ingediend en uitstel van de termijnen gevraagd bij de Voorzieningenrechter.  Woensdag 6 februari jl. zou de zaak voor de rechter komen. Van deze rechtszaak is door het waterschap afgezien nu de gemeente de termijnen heeft verlengd. De last onder dwangsom blijft echter van kracht, net als het beroep van het waterschap.

Achtergrond
In 2016 is in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe de Westdijk versterkt. In de steunberm van de Westdijk werd Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toegepast. In de zomer van 2017 bleek deze grond vervuild. Hierop heeft het waterschap in juli 2018 besloten dat de TGG afgegraven zou worden.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN