Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

Home > Inwoners > Nieuws > Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

RSS

Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) is nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt.

Een bewonersgroep heeft de wensen voor en knelpunten van deze gebieden in beeld gebracht en per gebied nagedacht over de inrichting. Door de bewonersgroep zijn onder begeleiding van een extern bureau en de gemeente Bunschoten schetsontwerpen uitgewerkt.

Schetsontwerpen naar gemeenteraad
De schetsontwerpen worden, met een toelichting en voorlopige kostenindicatie, ter advisering aan de Commissie Ruimte en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de bestuurlijke besluitvorming start, worden de plannen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst
De ontwerpen zijn te bekijken tijdens een inloopbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis op woensdag 16 januari aanstaande vanaf 19.30 uur. Om 19.30 en 20.30 uur worden de ontwerpen verder toegelicht.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN