Nieuws uit de raad

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuws uit de raad

Nieuws uit de raad

RSS

Donderdag 7 maart 2019 is de raad in vergadering bijeen geweest. Er zijn deze avond geen afmeldingen. Op de agenda staat één bespreekstuk. Er wordt een motie vreemd aan de agenda ‘Uitgangspunten discussie zorgkosten’ ingediend door het CDA. Deze motie wordt met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

Vragenhalfuur
Tijdens het vragenhalfuur worden door het CDA en SGP vragen gesteld over overname van bouwverplichtingen door Slokker Vastgoed op Rengerswetering eiland 4. De CU stelt vragen over het waterpeil in Bunschoten en het vestigen van Speciaal Basisonderwijs de Werf in Bunschoten. De VVD stelt vragen over de veiligheid naar aanleiding van de misdaadmeter. Vervolgens stellen CAP en SGP vragen over Koningsdag. De CAP stelt ook vragen over het nascheiden van afval. Hierna stelt de SGP vragen over abri-reclame en sluit het CDA af met vragen over de uitspraken van de sociaal rechercheur. De vragen worden beantwoord door het college.

Bespreekstuk
Het enige bespreekstuk op de agenda is het voorstel ‘Opdracht Dialooggroepen Strategische Agenda 2019-2022 Regio Amersfoort’. Na een aantal vragen en reacties vanuit de fracties en beantwoording door het college wordt het voorstel unaniem aangenomen.

Motie
Tot slot volgt de bespreking van de motie vreemd aan de agenda ‘Uitgangspunten discussie zorgkosten’. Na de toelichting van het CDA wordt het woord gevoerd door de verschillende fracties. Hierna volgt een korte schorsing waarop het college zijn reactie geeft en volgt een debat tussen de verschillende fracties in de tweede ronde. Aansluitend geeft het college een korte reactie en wordt de motie unaniem aangenomen.