Fase 3 project Grondgebruik van start

Home > Inwoners > Nieuws > Fase 3 project Grondgebruik van start

Fase 3 project Grondgebruik van start

RSS

Deze maand is de gemeente gestart met de derde fase van het project Grondgebruik. Bij dit project kijkt de gemeente naar situaties waarbij inwoners een stukje gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. De gemeente wil graag afspraken maken met de betreffende inwoners over het gebruik van deze grond, om zo rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen.

Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Fase drie richt zich op de Zuidwenk, Koninginnebuurt, Koenraadswetering en Eemdijk. In eerdere fasen kwamen Bikkersvaart-West, Bikkersvaart-Oost en Broerswetering aan bod.

Bijeenkomst
Donderdag 28 maart a.s. vindt er om 19.15 uur een informatiebijeenkomst plaats in de Groen van Prinstererschool (Vivaldiweg 1). Vanaf 19.00 uur is de inloop met koffie en thee. Tijdens de bijeenkomst wordt het project Grondgebruik toegelicht en ontvangt u algemene informatie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Inwoners van de gemeente Bunschoten die mogelijk te maken krijgen met dit project ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel meer weten over het project? U bent van harte welkom!

Brief
Na deze algemene informatieavond ontvangen betrokken inwoners een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. Deze brieven worden gefaseerd (per straat) verstuurd. Het projectteam komt vervolgens graag langs om uw individuele situatie te bespreken en een kijkje te nemen in de tuin. Vervolgens werken we samen aan een oplossing.

Aankopen
Het project biedt woningeigenaren ook de mogelijkheid om openbare gemeentegrond, die grenst aan het woonperceel, aan te kopen. Tijdens het project geldt hiervoor een tijdelijk verlaagde prijs van € 125,- per m2.

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met het projectteam door een mail te sturen naar grondgebruik@bunschoten.nl of door (op maandag, woensdag en/of vrijdag) te bellen met 033 – 299 1489.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN