Bijeenkomst nieuw schoolgebouw locatie Grondtoon

Home > Inwoners > Nieuws > Bijeenkomst nieuw schoolgebouw locatie Grondtoon

Bijeenkomst nieuw schoolgebouw locatie Grondtoon

RSS
Dit item is verlopen op 21-02-2019.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn keuzes gemaakt over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten in relatie tot de ontwikkelingen in het onderwijs. Eén van de onderdelen uit dit plan is een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool.

Uit een eerdere bijeenkomst met de buurt is gesproken over de locatie en heeft de gemeente enige input gekregen voor het ontwerp van de nieuwe school. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten de nieuwe school te bouwen op de locatie van de Grondtoon. Bureau Bos heeft de wensen van de schoolteams en de input van de buurt uitgewerkt in een programma van wensen met een eerste schets.

Bijeenkomst
De gemeente heeft directe buurtbewoners persoonlijk uitgenodigd om in gesprek te gaan over deze eerste schets en de verdere voortgang en planning. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari a.s. in het gebouw van de Grondtoon. Het programma start om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag meedenken? Dan bent u van harte welkom aanstaande dinsdag in de Grondtoon.

Contact
Voor vragen over de bijeenkomst zelf of het Integraal Huisvestingsplan kunt u contact opnemen met projectmanager Sjaak Nel via 033 – 299 14 11.