Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Veerpont Eemdijk-Eemnes weer in de vaart

  (27-02-2019)

  Vrijdag 1 maart begint officieel het seizoen weer voor de veerpont Eemdijk-Eemnes. De vaartijden zijn als volgt:

 • IkPas: vanaf 6 maart 40 dagen zonder alcohol

  (27-02-2019)

  Na een succesvolle editie van IkPas in 2018 wordt de campagne ook dit jaar weer in de gemeente Bunschoten uitgerold. Wilt u fris het voorjaar in, een paar kilo afvallen of uzelf fitter voelen? Ga dan de uitdaging aan en drink vanaf woensdag 6 maart a.s. 40 dagen geen alcohol. Schrijf u in op www.ikpas.nl en doe mee!

 • Gemeente- en waterschapsbelasting GBLT

  (20-02-2019)

  Donderdag 21 februari ontvangt u van GBLT de belastingaanslag voor de gemeente-en waterschapsbelasting. Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde.

 • Koolmonoxide: levensgevaarlijk!

  (20-02-2019)

  In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden we ramen gesloten en sluiten we de ventilatieroosters. Lekker warm, maar ook een risico. De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. Bijna de helft van de ongevallen vindt plaats met een moderne cv-installatie. Daarom: ventileer, controleer en alarmeer.

 • Verzoek kiezerspas en stemmen bij volmacht

  (20-02-2019)

  Woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats van de Provinciale Staten en Waterschap. Bent u niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen (in de eigen gemeente)? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen of stemmen bij volmacht.

 • Onderzoek naar mogelijkheden speciaal onderwijs in Bunschoten

  (20-02-2019)

  Het bestuur van SBO De Werf uit Amersfoort heeft aangegeven dat ze vanaf augustus 2021 via een groeimodel een start willen maken met het verzorgen van speciaal basisonderwijs in onze gemeente. Op deze manier wordt er een grote stap gezet in het streven om zoveel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te kunnen laten volgen.

 • Werk mee aan de toekomst van Regio Amersfoort

  (13-02-2019)

  In Regio Amersfoort werken de negen gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg aan een gezamenlijke toekomst. Om die toekomst vorm te geven, is de regio op zoek naar de expertise uit de samenleving. Regio Amersfoort nodigt u van harte uit om mee te denken.

 • Boomfeestdag 2019

  (11-02-2019)

  Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart maken kinderen uit groep zeven van basisschool De Ark de buitenruimte van de gemeente Bunschoten een stuk groener door bomen te planten. Dit jaar worden in totaal zeventien bomen geplant bij het speelterrein en trapveld langs de straat Anne Frank.

 • Termijnen dwangsom Bunschoten verlengd

  (07-02-2019)

  Gemeente Bunschoten heeft op verzoek van het Waterschap Vallei en Veluwe besloten de termijnen in de last onder dwangsom wat betreft de vervuiling Westdijk met een jaar te verlengen. De gemeente besloot dit naar aanleiding van een bestuurlijk overleg afgelopen maandag (4 februari). In dit overleg is gesproken over de wens om zo spoedig mogelijk de vervuilde grond te verwijderen, over het lopende proces van benodigde onderzoeken, vergunningen, procedures en voorwaarden om te komen tot de daadwerkelijke verwijdering. In het overleg werd nogmaals duidelijk dat de gemeente en het waterschap hetzelfde doel voor ogen hebben: een schone en veilige Westdijk.

 • Heeft de overheid uw juiste gegevens?

  (06-02-2019)

  Overheidsorganisaties (denk aan de Belastingdienst en UWV) en instellingen (zoals pensioenverzekeraars) gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente over uw juiste persoonsgegevens beschikt.

 • Meerderheid verkoopwagens voldoet aan regels afvalwater

  (06-02-2019)

  Maandag 28 januari bezochten toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe samen met de milieupolitie verkoopwagens op bedrijventerreinen Zuidwenk en Haarbrug-Zuid. Daarbij werd geconstateerd dat de meerderheid van de bedrijven maatregelen heeft genomen om het afvalwater op de juiste manier af te voeren, zoals binnen wassen of het opvangen van het waswater.

 • Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

  (06-02-2019)

  De gemeente Amersfoort wil samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken. Daarom is ook in 2019 de regionale subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opengesteld, waarvan onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Bunschoten gebruik kunnen maken.

 • Doe mee met IkPas 2019!

  (04-02-2019)

  Kent u IkPas al? IkPas is een jaarlijks terugkerende actie in Nederland. Doel van de campagne is dat deelnemers tijdelijk geen alcohol drinken en zich bewust worden van hun gewoonte. Doe ook mee!

 • Jaarverslagen klachtbehandeling en ombudsman

  (01-02-2019)

  Wanneer inwoners ontevreden zijn over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover hem of haar heeft gedragen, dan kunnen zij hierover een klacht indienen. Behandeling van klachten gebeurt volgens een speciale klachtenregeling van de gemeente onder begeleiding van de klachtencoördinator.

 • Honden in de gemeente Bunschoten

  (30-01-2019)

  In onze gemeente willen we het voor iedereen leuk houden, voor mens én dier. Het hondenbeleid moet eraan bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen. Wij geven u graag een overzicht van de voorzieningen en regels voor honden en hun eigenaren binnen onze gemeente.

Archief