Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Bijeenkomst nieuw schoolgebouw locatie Grondtoon

  (13-02-2019)

  In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn keuzes gemaakt over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten in relatie tot de ontwikkelingen in het onderwijs. Eén van de onderdelen uit dit plan is een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool.

 • Werk mee aan de toekomst van Regio Amersfoort

  (13-02-2019)

  In Regio Amersfoort werken de negen gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg aan een gezamenlijke toekomst. Om die toekomst vorm te geven, is de regio op zoek naar de expertise uit de samenleving. Regio Amersfoort nodigt u van harte uit om mee te denken.

 • Boomfeestdag 2019

  (11-02-2019)

  Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 13 maart maken kinderen uit groep zeven van basisschool De Ark de buitenruimte van de gemeente Bunschoten een stuk groener door bomen te planten. Dit jaar worden in totaal zeventien bomen geplant bij het speelterrein en trapveld langs de straat Anne Frank.

 • Termijnen dwangsom Bunschoten verlengd

  (07-02-2019)

  Gemeente Bunschoten heeft op verzoek van het Waterschap Vallei en Veluwe besloten de termijnen in de last onder dwangsom wat betreft de vervuiling Westdijk met een jaar te verlengen. De gemeente besloot dit naar aanleiding van een bestuurlijk overleg afgelopen maandag (4 februari). In dit overleg is gesproken over de wens om zo spoedig mogelijk de vervuilde grond te verwijderen, over het lopende proces van benodigde onderzoeken, vergunningen, procedures en voorwaarden om te komen tot de daadwerkelijke verwijdering. In het overleg werd nogmaals duidelijk dat de gemeente en het waterschap hetzelfde doel voor ogen hebben: een schone en veilige Westdijk.

 • Heeft de overheid uw juiste gegevens?

  (06-02-2019)

  Overheidsorganisaties (denk aan de Belastingdienst en UWV) en instellingen (zoals pensioenverzekeraars) gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat de gemeente over uw juiste persoonsgegevens beschikt.

 • Meerderheid verkoopwagens voldoet aan regels afvalwater

  (06-02-2019)

  Maandag 28 januari bezochten toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe samen met de milieupolitie verkoopwagens op bedrijventerreinen Zuidwenk en Haarbrug-Zuid. Daarbij werd geconstateerd dat de meerderheid van de bedrijven maatregelen heeft genomen om het afvalwater op de juiste manier af te voeren, zoals binnen wassen of het opvangen van het waswater.

 • Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

  (06-02-2019)

  De gemeente Amersfoort wil samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken. Daarom is ook in 2019 de regionale subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opengesteld, waarvan onderwijs en bedrijfsleven in de gemeente Bunschoten gebruik kunnen maken.

 • Doe mee met IkPas 2019!

  (04-02-2019)

  Kent u IkPas al? IkPas is een jaarlijks terugkerende actie in Nederland. Doel van de campagne is dat deelnemers tijdelijk geen alcohol drinken en zich bewust worden van hun gewoonte. Doe ook mee!

 • Jaarverslagen klachtbehandeling en ombudsman

  (01-02-2019)

  Wanneer inwoners ontevreden zijn over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of de gemeenteraad zich tegenover hem of haar heeft gedragen, dan kunnen zij hierover een klacht indienen. Behandeling van klachten gebeurt volgens een speciale klachtenregeling van de gemeente onder begeleiding van de klachtencoördinator.

 • Honden in de gemeente Bunschoten

  (30-01-2019)

  In onze gemeente willen we het voor iedereen leuk houden, voor mens én dier. Het hondenbeleid moet eraan bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen. Wij geven u graag een overzicht van de voorzieningen en regels voor honden en hun eigenaren binnen onze gemeente.

 • Nieuws uit de raad van donderdag 24 janauri

  (30-01-2019)

  Donderdag 24 januari 2019 is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer A. van de Groep (CU) is m.k.a. Op de agenda staan deze avond twee bespreekstukken. Er worden twee moties vreemd aan de agenda ingediend door het CDA, te weten “Borgen tijdelijke opheffing geheimhouding stukken” en “Aandachtspunten buurtcomité Zevenhuizerstraat”. De CAP dient een derde motie vreemd aan de agenda in: “Zonnebloem”. Deze moties worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

 • Sociale kaart Bunschoten

  (23-01-2019)

  Bent u al bekend met de digitale Sociale kaart van de gemeente Bunschoten? Deze Sociale kaart geeft een overzicht van vrijwel alle organisaties en hulpverlenende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen in de gemeente Bunschoten en omgeving.

 • Controles schoonmaak vis- en broodverkoopwagens

  (23-01-2019)

  Toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen met de milieupolitie de komende maanden weer controles uitvoeren bij eigenaren van vis- en broodverkoopwagens in de gemeente Bunschoten. Gecontroleerd wordt of ondernemers afvalwater van schoonmaakwerkzaamheden op de juiste manier afvoeren.

 • Tweede hondenspeelweide

  (23-01-2019)

  De tweede omheinde hondenspeelweide in de gemeente Bunschoten is een feit. Bent u op zoek naar een losloopgebied waar uw hond veilig rond kan rennen? Naast de hondenspeelweide bij de Nijkerkerweg en Oostelijke Randweg kunt u nu samen met uw viervoeter ook terecht bij het losloopgebied op de hoek van de Eemmeerlaan en Zuiderzeelaan.

 • Schetsontwerpen Bunschoten-Stad

  (17-01-2019)

  Samen met bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) is nagedacht over de verbetering van de woonkwaliteit van dit gebied. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: de herinrichting van de Dorpsstraat, het kruispunt Rengersweg-Bikkersweg en de ontsluiting van de Dichtersbuurt. Door een bewonersgroep zijn onder begeleiding van een extern bureau en de gemeente Bunschoten schetsontwerpen uitgewerkt. Deze schetsontwerpen zijn afgelopen woensdagavond 16 januari toegelicht aan belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst in de raadzaal.

Archief