Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Zuidwenk weer toegankelijk voor verkeer

  (16-10-2018)

  Het gedeelte van de Zuidwenk tussen de Oostelijke Randweg en de Groeneweg is weer toegankelijk voor verkeer. In dit gebied zijn de afgelopen periode verschillende werkzaamheden uitgevoerd om een recreatiepad aan te leggen.

 • Werkzaamheden Scholekster/Oeverloper

  (12-10-2018)

  Afgelopen zomer is de gemeente gestart met de werkzaamheden aan verschillende kruispunten in Blokhuiswetering, ook wel de Vogeltjesbuurt. Maandag 22 oktober is de kruising Scholekster/Oeverloper aan de beurt en zal dan ook afgesloten zijn voor doorgaand verkeer voor maximaal een week, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 • Bewoners denken mee over toekomst Bunschoten-Stad

  (11-10-2018)

  In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengersweg en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep worden een aantal wensen onderzocht en uiteindelijk uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen. De knelpunten en wensen die door de bewonersgroep zijn aangegeven, zijn woensdagavond 10 oktober voorgelegd aan inwoners tijdens een inloopbijeenkomst.

 • Dode buxusstruiken? Breng ze naar het aanbiedstation!

  (10-10-2018)

  Is uw buxus getroffen door de rupsen van de buxusmot? U kunt de aangevreten buxusstruik(en) kosteloos bij het aanbiedstation brengen. De buxusstruiken worden dan verbrand, waardoor we de rupsen goed kunnen bestrijden.

 • Overlast van bladeren? Vraag een bladkorf aan!

  (10-10-2018)

  Het is weer de tijd van het jaar: de bomen verliezen langzamerhand hun blaadjes. In de herfst kunnen vallende bladeren van bomen voor overlast zorgen. We proberen als gemeente de straten zoveel mogelijk schoon te houden. Staan er bij u in de buurt gemeentelijke bomen die veel blad verliezen? Dan kunt u een bladkorf aanvragen.

 • Anonimiteit van hoofdbelang bij Meld Misdaad Anoniem

  (10-10-2018)

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over alle soorten criminaliteit en misdaad, zoals mishandeling, diefstal, brandstichting, drugshandel en woninginbraken. Ook met informatie over fraude en corruptie kunt u bij M. terecht.

 • Truckersdag wint Gemeenteprijs 2018

  (09-10-2018)

  Dinsdagavond 9 oktober vond de uitreiking van de Gemeenteprijs 2018 plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar maakte burgemeester Melis van de Groep bekend dat de Truckersdag zich dit jaar de winnaar mag noemen van de Gemeenteprijs. De andere genomineerden die kans maakten op deze prijs waren HartslagNu Bunschoten en Stichting DUPAN.

 • Bunschoten-Stad krijgt steeds meer vorm

  (03-10-2018)

  In 2016 en 2017 hebben bewoners van Bunschoten-Stad (het gebied begrensd door de Bikkersweg, Stadsgracht, Rengerswetering en Kleine Pol) meegedacht over het verbeteren van de woonkwaliteit van hun omgeving. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen voor dit gebied. Samen met een bewonersgroep wordt een aantal wensen onderzocht en uitgewerkt tot inrichtingsvoorstellen.

 • Week van de Veiligheid

  (03-10-2018)

  Van 8 tot en met 14 oktober is het de Week van de Veiligheid. Deze week staat in het teken van veiligheid voor ondernemers en inwoners. In onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

 • Nieuws uit de raad

  (03-10-2018)

  Donderdag 27 september jl. is de raad in vergadering bijeen geweest. De heer A. Koops (CU) is m.k.a. Op de agenda staan deze avond geen bespreek- en hamerstukken. Echter worden er wel een aantal moties vreemd aan de agenda ingediend. De VVD dient twee moties vreemd aan de agenda in betreffende Vathorst- Bovenduyst en Renovatie Bloklandseweg 2019. De SGP dient een motie vreemd aan de agenda in betreffende Intrekken subsidieaanvraag Rekenkameronderzoek Monuta. Ten slotte dient het CDA een motie vreemd aan de agenda in betreffende Proef derby zonder drooglegging. Deze worden met instemming van de raad toegevoegd aan de agenda.

 • Subsidie voor proeftuin aardgasvrije bestaande wijken niet toegekend

  (27-09-2018)

  Op 29 juni 2018 heeft het college van Bunschoten in samenwerking met Stedin, Eneco en het bedrijf A. van de Groep&Zonen een subsidieaanvraag voor het project “Proeftuin aardgasvrije wijken” ingediend bij het Rijk. Met dit project wil A. van de Groep&Zonen onderzoeken of een deel van het oude centrum van Spakenburg los gekoppeld kan worden van aardgas en voorzien van groen gas. Vandaag heeft de gemeente Bunschoten van de beoordelingscommissie te horen gekregen dat de subsidie voor dit project niet wordt toegekend. De gemeente Bunschoten krijgt nog een nadere toelichting op dit besluit. Dit zal plaatsvinden nadat het Rijk de geselecteerde gemeenten heeft gepubliceerd op 1 oktober 2018.

 • Opnieuw veel belangstelling tijdens tweede meedenkavond vierde eiland Rengerswetering

  (19-09-2018)

  Op dinsdagavond 18 september konden geïnteresseerden voor de tweede keer meedenken over de ontwikkeling van het vierde eiland van Rengerswetering. Circa 40 mensen hebben tijdens de bijeenkomst enthousiast meegepraat over het voorlopige plan voor dit eiland en de bijbehorende sfeerbeelden.

 • Onderzoek naar koopgedrag in Randstad

  (19-09-2018)

  Vrijdag 21 september start het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. Dit onderzoek brengt het koopgedrag van inwoners van de Randstad in beeld. Het onderzoek is een initiatief van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in de Randstad. Ook de gemeente Bunschoten neemt deel aan dit onderzoek.

 • Verstrekken van persoonsgegevens

  (12-09-2018)

  De gemeente houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners. Ook houden we gegevens bij van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in onze gemeente woonden. Deze persoonsgegevens staan in de Basisregistratie personen (BRP). Organisaties, instellingen, overheden en particulieren mogen uw gegevens uit de BRP opvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt voorkomen dat sommige organisaties uw persoonsgegevens kunnen opvragen. Dit heet verstrekkingsbeperking, voorheen geheimhouding.

 • Sociale kaart Bunschoten

  (05-09-2018)

  Bent u al bekend met de digitale Sociale kaart van de gemeente Bunschoten? Deze Sociale kaart geeft een overzicht van vrijwel alle organisaties en hulpverlenende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen in de gemeente Bunschoten en omgeving.

Archief