Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Twee nieuwe Toeristische Overstappunten in Bunschoten-Spakenburg voor recreanten

  (26-04-2017)

  Op 25 april zijn op twee locaties in de gemeente Bunschoten nieuwe Toeristische Overstappunten (TOP’s) geopend: TOP De Kooi bij het gelijknamige restaurant in Bunschoten en TOP Spakenburg nabij Museum Spakenburg. Hier staan nu zuilen met informatie over recreatieve routes en leuke bezoeklocaties in de omgeving.

 • Lintjesregen 2017

  (26-04-2017)
  Gedecoreerden 2017

  Een feestelijke ochtend op het gemeentehuis in Bunschoten-Spakenburg!

 • Restafval in het buitengebied

  (26-04-2017)

  Wanneer u in het buitengebied woont, gebruikt u wellicht een restafvalcontainer. Deze zijn door ROVA in het najaar van 2016 verstrekt. In deze restafvalcontainer kunt u vier reguliere zakken kwijt. Bij de leging van uw restafvalcontainer betaalt u standaard €6,20 per keer dat u de container aan de weg zet, ook als er minder dan vier zakken in de container zitten.

 • Sportverenigingen starten WhatsApp-groep om inbraak tegen te gaan

  (26-04-2017)

  Het aantal inbraken bij sport- en voetbalverenigingen in de gemeente Bunschoten is het afgelopen jaar gestegen. Half maart 2017 hebben politie, gemeente en sportverenigingen onderling informatie uitgewisseld over de inbraken en welke maatregelen al genomen zijn om inbraken te voorkomen.

 • Nieuws uit de raad

  (26-04-2017)

  Donderdag 20 april is de gemeenteraad in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staan twee bespreekstukken, één hamerstuk en twee moties “vreemd aan de agenda”.

 • Gemeente Bunschoten 3e topsportgemeente van 2016

  (25-04-2017)

  De gemeente Bunschoten is 3e geworden bij de verkiezing topsportgemeente van NL. Wij zijn trots op deze prijs! Westland is op de 1e plaats geëindigd en dus topsportgemeente 2016 geworden. De gemeente Amsterdam heeft de 2e prijs in de wacht gesleept. Gefeliciteerd!

 • Wijziging leging afvalcontainer

  (25-04-2017)

  In verband met Koningsdag wordt donderdag de afvalcontainer niet geleegd. De ophaaldag verschuift naar morgen, woensdag 26 april.

 • Nieuwe dienstregeling Syntus, denkt u mee?

  (24-04-2017)

  Half december 2017 start de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer van Syntus. In aanloop daarvan vraagt busvervoerder Syntus aan gemeenten in de Provincie Utrecht om wensen en suggesties. Sluiten de tijden en de frequenties aan bij de wensen? Zijn er slimme mogelijkheden om het openbaar vervoer nog beter te organiseren?

 • College heeft het voornemen om Prins Bouw opdracht te geven voor bouw nieuwe brandweerkazerne

  (21-04-2017)

  Voor het bouwen van de nieuwe brandweerkazerne aan de Bikkersweg heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden op vrijdag 31 maart 2017. Het gunningscriterium was laagste prijs. Er zijn 4 inschrijvingen binnengekomen en de laagste prijs is ingediend door Prins Bouw B.V. Uit ‘t Harde. Na controle van de stukken is gebleken dat deze inschrijver voldoet aan de gestelde eisen. Het college heeft dan ook besloten om het werk voorlopig te gunnen aan Prins Bouw.

   

 • Recreatief verkeer in de polder

  (19-04-2017)

  De gemeente besteedt via deze verkeersrubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld.

 • Gewijzigde afvalinzameling

  (19-04-2017)

  Op donderdag 27 april, Koningsdag, is het gemeentehuis gesloten. Het afval wordt een dag eerder ingezameld.

 • Seniorenmaaltijd woonzorgcentrum De Haven groot succes

  (19-04-2017)

  Iedere maand wordt een maaltijd voor senioren georganiseerd bij woonzorgcentrum De Haven.

 • Onthulling informatiebord tankversperring Grebbelinie

  (12-04-2017)

  Leerlingen van de Calvijnschool onthulden woensdag 12 april om 10.00 uur eerst samen met burgemeester Van de Groep het informatiebord over de tankversperring Grebbelinie bij de Oostdijk. Aansluitend hielden de leerlingen een herdenking rond de tankversperring.

 • Achterstand huisvesting vergunninghouders wordt ingelopen

  (12-04-2017)

  Steeds meer vergunninghouders vinden in Bunschoten sneller een huis. In 2016 was een achterstand ontstaan door de forse taakstelling die de gemeente opgelegd kreeg van de rijksoverheid

 • Succesvolle bijeenkomst taal- en basisvaardigheden Bunschoten

  (11-04-2017)

  Afgelopen maandag vond in Bibliotheek Bunschoten een interactieve bijeenkomst plaats over het thema laaggeletterdheid. Er werd specifiek ingegaan op aanbod van taal- en basisvaardigheden in Bunschoten.

Archief