Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Inzamelkalender ROVA voor 2019 beschikbaar

  (12-12-2018)

  ROVA en de gemeente vinden het belangrijk om de inzameling van afval en grondstoffen zo goed mogelijk voor de inwoners te organiseren. Hierdoor kan het zijn dat de inzamelroute voor 2019 voor uw adres is gewijzigd. U kunt de inzamelkalender voor het nieuwe jaar bekijken op www.rova.nl/inzamelkalender.

 • Stortpas 2019 eind deze week bij u thuis

  (12-12-2018)

  Eind deze week (rond 15 december) kunt u de stortpas voor 2019 bij u thuis op de deurmat verwachten. Met deze stortpas kunt u met uw grof huishoudelijk afval terecht bij het aanbiedstation aan de Groeneweg. Het reguliere restafval kunt u in de ondergrondse restafvalcontainer kwijt.

 • Verwijderen gemeentelijke bomen

  (12-12-2018)

  Het afgelopen jaar zijn er controles uitgevoerd naar de veiligheid van gemeentelijke bomen. Hieruit blijkt dat er vanwege veiligheidsoverwegingen in totaal 43 bomen gekapt moeten worden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maanden januari, februari en maart van 2019.

 • Melis van de Groep opnieuw beëdigd als burgemeester Bunschoten

  (12-12-2018)

  Tijdens een buitengewone raadsvergadering op woensdagavond 12 december is Melis van de Groep beëdigd voor zijn derde termijn als burgemeester van de gemeente Bunschoten. In aanwezigheid van onder andere raadsleden, familie, maatschappelijke organisaties en de commissaris van de Koning de heer Willibrord van Beek heeft Melis van de Groep de ambtseed afgelegd.

 • WhatsApp buurtpreventie: samen werken aan een veilige buurt

  (05-12-2018)

  Op eigen initiatief van bewoners uit diverse buurten in de gemeente Bunschoten zijn er WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en politie juichen dit eigen initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren in de wijk zijn.

 • Collectieve Zorgverzekering BBS

  (05-12-2018)

  Wist u dat uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) ook voor 2019 een Collectieve Zorgverzekering voor minima heeft bij het Zilveren Kruis? U bent dan ook in het nieuwe jaar aanvullend verzekerd voor een betaalbare premie. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.gezondverzekerd.nl.

 • Vervolg ruimen graven Memento Mori in 2019

  (05-12-2018)

  In het najaar van 2019 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd worden. In september 2018 zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden dan wel voormalig rechthebbenden. Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt; controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

 • Een goed idee voor uw buurt? De provincie Utrecht heeft subsidie beschikbaar!

  (03-12-2018)

  Wie weet nu beter waar uw buurt voor warmloopt dan uzelf? Precies daarom kunnen uw ideeën een groot verschil maken. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat goede ideeën voor de leefbaarheid ook echt de kans krijgen om tot bloei te komen. Voor initiatieven in kleine kernen en buurtschappen heeft de Provincie subsidie beschikbaar: ‘Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven’.

 • Presentatie Middeleeuwse visfuiken

  (03-12-2018)

  Op maandag 3 december zijn de oudste tastbare bewijzen van de visvangst in Spakenburg terug naar het dorp gekomen. Wethouder Alice Kok nam namens de gemeente Bunschoten de resten van twee Middeleeuwse visfuiken in ontvangst. De fuiken zijn tijdens archeologisch onderzoek voor de bouw van een parkeerkelder langs de Spuistraat/Oude Schans in 2014 gevonden. De conservering van de zeer kwetsbare resten heeft bijna vier jaar in beslag genomen.

 • Huiselijk geweld stopt niet vanzelf!

  (28-11-2018)

  Jaarlijks krijgen een miljoen mensen te maken met huiselijk geweld als slachtoffer, getuige of dader. Slachtoffers trekken uit schaamte vaak niet zelf aan de bel. Daarom is het belangrijk dat u als omstander alert bent en weet dat u contact kunt opnemen met Veilig Thuis.

 • AED in de buurt

  (28-11-2018)

  Steeds meer buurtgenoten kiezen ervoor om samen een AED aan te schaffen. Ze leggen geld bij elkaar en hangen de levensreddende apparatuur in de buurt op. Een goed initiatief; dit vergroot namelijk de kans om levens te redden. Heeft u een AED of wilt u er één aanschaffen? Hier vijf tips om bij stil te staan:

 • Gemeente treedt handhavend op tegen vervuilen PMD

  (28-11-2018)

  In de eerste helft van 2018 is een kwart van de partijen met plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) afgekeurd en verbrand vanwege de hoeveelheid restafval dat tussen het PMD-afval wordt gestopt. Daarom gaat de gemeente binnenkort handhavend optreden tegen het vervuilen van de PMD-inzameling door de inhoud van de oranje container te controleren.

 • Gedrag in 30 km-zones

  (21-11-2018)

  Hoe zit dat ook alweer in het verkeer? De gemeente besteedt via deze rubriek periodiek aandacht aan onduidelijke verkeersregels en verkeerssituaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Deze keer staat het gedrag van weggebruikers in een 30 km-zone centraal.

 • Word vrijwilliger bij de cursus Digisterker

  (21-11-2018)

  In samenwerking met de Bibliotheek Eemland gaat begin 2019 de cursus Digisterker van start bij de gemeente Bunschoten, waarbij deelnemers leren omgaan met de digitale overheid en DigiD. Wilt u samen met een andere vrijwilliger de cursus begeleiden en de deelnemers digitaal op weg helpen? Dan zijn we op zoek naar u!

 • Uitgevallen straatverlichting? Meld het bij CityTec!

  (21-11-2018)

  In deze maanden vinden veel van onze dagelijkse activiteiten plaats in het donker. Goed werkende openbare verlichting is daarom van groot belang. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vragen wij u om defecte straatverlichting te melden.

Archief