Nieuwbouw Van Amerongen/Calvijnschool

Home > Inwoners > Nieuwbouw/renovatie basisscholen > Nieuwbouw Van Amerongen/Calvijnschool

Nieuwbouw Van Amerongen/Calvijnschool

Nieuwbouw van de Van Amerongenschool en de Calvijnschool op de plek van de gemeentewerf (nabij huidige gebouw Van Amerongenschool) staat het hoogst op de agenda, namelijk voor 2019.

De scholen worden gebouwd in samenspraak met schoolbesturen. Zowel de gemeente als de scholen hebben de wens uitgesproken om vanaf het begin van de planvorming samen met de buurt op te trekken. Dat gebeurt door het organiseren van informatieavonden voor de buurt. In december 2017 was de eerste informatieavond in de Van Amerongenschool.

Klankbordgroep
Naast het organiseren van informatieavonden voor buurtbewoners, is er ook een klankbordgroep vanuit de buurt opgericht. De klankbordgroep bestaat uit zeven personen en is een eerste vertegenwoordiging van de buurt. Woont u in de directe omgeving van de gemeentewerf/Van Amerongenschool en heeft u opmerkingen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u leden van de klankbord aanspreken. In deze klankbordgroep zitten de volgende mensen:

A. Koelewijn                 angeliquekoelewijn@kpnmail.nl                  Pr. W.van Oranjestraat 34, 3751 CW
Aart Vermeer                aartvermeer@gmail.com                            Pr. Clausstraat 1, 3751 DN
J.H.M. Meeuws             jhmmeeuws@ziggo.nl                                Pr. W.van Oranjestraat 16, 3751 CW
Marcel Jansen              marcel.jansen@kpnmail.nl                         Pr. Clausstraat 15, 3751 DN
Marieke Ebing              marieke-quinn-miloeka@hotmail.com        Pr. Clausstraat 9, 3751 DN
Otto Beekhuis              ottobeekhuis@gmail.com                            Pr. Clausstraat 17, 3751 DN
Robbert de Graaf         robbertdegraaf@gmail.com                        Pr. Clausstraat 13, 3751 DN
JR.Dasselaar               janrutgervand@gmail.com                           Pr. Clausstraat 3, 3751 DN

Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sjaak Nel, tel. 033-299 1482. Als u buurtbewoner bent van de Van Amerongenschool en u heeft opmerkingen over de nieuwbouw, dan kunt u ook contact opnemen met één van de leden van de klankbordgroep.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN