Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool

Home > Inwoners > Nieuwbouw/renovatie basisscholen > Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool

Nieuwbouw De Grondtoon/Groen van Prinstererschool

Eén van de onderdelen uit het Integraal Huisvestingsplan is de bouw van een nieuw schoolgebouw voor basisscholen de Grondtoon en de Groen van Prinstererschool. Uit onderzoek blijkt dat het gebied bij de huidige Grondtoon, gezien de ruimte, de nodige parkeerplaatsen en verkeerscirculatie, een betere plek is voor de nieuwe school dan de locatie van de huidige Groen van Prinstererschool, zoals eerder gecommuniceerd.

Tijdens een inloopavond in juli 2018 konden inwoners van gedachte wisselen met aanwezige ambtenaren, vertegenwoordigers van de scholen en de architect. Daarnaast konden inwoners hun ideeën/reacties achterlaten in een ideeënbusje. Deze ideeën zijn verwerkt in een overzicht. U kunt dit overzicht hier downloaden. De genoemde ideeën en reacties worden meegenomen in het vervolgproces.

Vragen
Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Sjaak Nel, tel. 033-299 1482.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN