Bestemmingsplannen

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Vanaf 1 januari 2010 zijn de digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Dat betekent dat de gemeente Bunschoten haar nieuwe ruimtelijke plannen digitaal opstelt en via het internet beschikbaar stelt. Als extra service zijn daarbij ook een groot aantal oudere bestemmingsplannen digitaal beschikbaar gesteld. Zo kunt u via het internet zelf informatie opvragen over bestemmingsplannen, zonder dat u daarvoor naar het gemeentehuis hoeft te komen.
Bekijk de bestemmingsplannen van de gemeente online via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl