Verslag fysieke leefomgeving 29-04-2015

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Verslag fysieke leefomgeving 29-04-2015

Verslag fysieke leefomgeving 29-04-2015

Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsprogramma’s fysieke leefomgeving vastgesteld.

In het verslag fysieke leefomgeving verantwoordt de gemeente wat zij op het gebied van de integrale handhaving in 2014 heeft uitgevoerd. Het gaat om handhaving op het gebied van de openbare ruimte, de WABO en milieu. In de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s zijn de plannen voor 2015 (en 2016) beschreven. Burgemeester en wethouders hebben het bijbehorende verslag fysieke leefomgeving op 3 maart 2015 vastgesteld. Het verslag, de uitvoeringsprogramma’s en de bijbehorende stukken liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf 30 april 2015.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN