Ter inzage legging ontwerp begroting 2019 GBLT 06-06-2018

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Ter inzage legging ontwerp begroting 2019 GBLT 06-06-2018

Ter inzage legging ontwerp begroting 2019 GBLT 06-06-2018

Het ontwerp begroting 2019 GBLT ligt van vrijdag 22 juni t/m donderdag 6 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Bunschoten, Stadsspui 1.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN