Programmarekening 2017

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Programmarekening 2017

Programmarekening 2017

De programmarekening 2017 (jaarverslag en jaarrekening) is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Deze programmarekening wordt de komende weken inhoudelijk behandeld in de raadscommissies en wordt op 12 juli 2018 door de raad vastgesteld.

U bent van harte uitgenodigd om bij die besprekingen aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur. De programmarekening kunt u vinden op deze pagina.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN