Programmabegroting 2019 – 2022

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Programmabegroting 2019 – 2022

Programmabegroting 2019 – 2022

De programmabegroting 2019 - 2022 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De uitkomst van de programmabegroting is in lijn met de in de raad van 5 juli 2018 vastgestelde kadernota begroting 2019. De financiële vertaling van het coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Bunschoten’ is in de begroting verwerkt.

De programmabegroting wordt inhoudelijk behandeld in de betreffende commissies van oktober 2018 en wordt op 8 november 2018 door de raad vastgesteld. U wordt van harte uitgenodigd bij die besprekingen aanwezig te zijn. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur.

De programmabegroting 2019 - 2022 kunt u hier vinden op de website.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN