Actualisering mandaatbesluit afdeling Samenleving 07-01-2015

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Besluit > Actualisering mandaatbesluit afdeling Samenleving 07-01-2015

Actualisering mandaatbesluit afdeling Samenleving 07-01-2015

Op 1 januari 2015 krijgt de gemeente er taken bij op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In verband hiermee heeft het college besloten het mandaatbesluit van de afdeling Samenleving te actualiseren.

Dit mandaatbesluit treedt in werking op donderdag 8 januari 2015.

Gemeente Bunschoten
Stadsspui 1
3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

Postbus 200, 3750 GE
Telefoon: 033-299 14 11
 
CONTACTGEGEVENS


OPENINGSTIJDEN