Een gemeentebreed investeringsfonds voor ondernemers om de samenwerking te verstevigen en collectieve activiteiten samen te financieren. Hoe denkt u daarover? Het onafhankelijke bureau Stad & Co onderzoekt, in opdracht van de gemeente Bunschoten, de wensen, prioriteiten en het draagvlak bij gebruikers en eigenaren van niet-woningen met betrekking tot dit investeringsfonds.

Met zo’n investeringsfonds kan het lokale bedrijfsleven en de non-profit sector samen collectieve zaken organiseren en financieren die bijdragen aan het vestigingsklimaat. Te denken valt aan parkmanagement op de bedrijventerreinen (o.a. groenonderhoud en beveiliging), promotie van het centrumgebied, citymarketing en gemeenschappelijke belangenbehartiging.

Heffing

Het fonds wordt gevuld via een bijzondere heffing gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van niet-woningen (een heffing via OZB-belasting). Het geld wordt dus door de gemeente opgehaald met het doel om deze vervolgens aan het investeringsfonds ter beschikking te stellen. Gebruikers en eigenaren van niet-woningen die bijdragen aan het fonds bepalen zelf in welke collectieve activiteiten zij investeren.

Vragenlijst

Uw kennis, ervaring, wensen en behoeften zijn voor ons waardevolle input om een goed beeld te krijgen van de gezamenlijke doelen en ambities. Daarom vragen we u een digitale vragenlijst in te vullen via onderstaande knop. U kunt tot uiterlijk 29 april a.s. de enquête invullen.

Naar de vragenlijst(externe link)

Gemeenteraad

Een besluit over het al dan niet instellen van het fonds ligt bij de gemeenteraad. De gemeenteraad zal mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en uw input voor de zomer een besluit nemen. Indien er wordt besloten om een investeringsfonds in de gemeente Bunschoten in te stellen dan zal deze niet eerder dan 1 januari 2023 van kracht worden.

In gesprek

Wilt u meer weten over het gemeentebreed investeringsfonds en wat het voor u, uw collectief of uw gebied kan betekenen? Stad & Co vertelt u er graag meer over tijdens de bijeenkomsten op dinsdag 12 en woensdag 13 april voor alle ondernemers/gebruikers en eigenaren van niet-woningen.

Aanmelden

Voor (een van) deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via marius@stadenco.nl of door een bericht te sturen naar 06 – 1363 5249. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur bij Twizst. Op donderdag 7 april is er een bijeenkomst voor centrumondernemers bij De Mandemaaker.

Eerder onderzoek

Vorig jaar heeft Stad & Co onderzocht hoe de samenwerking in Spakenburg-Centrum kan worden versterkt door hernieuwde ambities. Dat onderzoek gaf aanleiding om breder in de gemeente te onderzoeken of er enthousiasme is voor dit investeringsfonds om de krachten op die manier te bundelen.