Sinds maandag 8 februari kunnen inwoners van de gemeente Bunschoten van 6 jaar en ouder zich op grote schaal laten testen op het coronavirus. Het maakt in dit geval niet uit of u wel of geen coronagerelateerde klachten heeft. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over deze pilot en veelgestelde vragen en antwoorden.

Het onderzoek duurt in totaal zes weken en loopt tot en met vrijdag 19 maart. Tijdens deze periode kan iedereen (vanaf 6 jaar) meerdere keren getest worden, wanneer en hoe vaak u wilt. Test u mee? Wij rekenen op u! Samen laten we zien waar een klein dorp groot in kan zijn. 

Het grootschalig testen van inwoners levert waardevolle inzichten op over hoe het virus zich verspreidt. Ook willen we kijken naar hoe het vervolg, het traceren en isoleren na een positieve testuitslag, nog beter kan. Ondanks dat het vaccineren is begonnen, blijven testen, traceren en isolatie van mensen die besmet zijn met het virus belangrijke pijlers in de strijd tegen corona. Door gericht zo snel en zoveel mogelijk besmettingen op te sporen, kan opvlamming van het virus worden tegengegaan. Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar de schouders eronder zetten en ons laten testen.

Afspraak maken

Voor u zich kunt laten testen, moet u eerst een afspraak maken. Dat kan door contact op te nemen met de GGD regio Utrecht via het telefoonnummer 030 – 800 2899. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Als het erg druk is, kunt u ook een mail sturen naar bunschoten@ggdru.nl met uw naam en telefoonnummer. De GGD belt u dan terug (met een afgeschermd nummer) om een afspraak in te plannen. Na het maken van de afspraak wordt uw mail verwijderd. 

U kunt een afspraak maken voor uw hele huishouden. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand bij het maken van een afspraak. In het belang van het onderzoek vragen we u om alleen via bovenstaand nummer een afspraak in te plannen, en dus niet via het reguliere coronatest-afsprakennummer. Let op dat u de afspraakbevestiging op papier of digitaal kunt laten zien bij de testlocatie. Vergeet ook niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Testlocaties

U kunt bij verschillende locaties in de gemeente Bunschoten terecht om u (met of zonder klachten) te laten testen. In totaal zijn het er vijf.

 • Zorg- en Wooncentrum De Haven, Op de Ree 161
  (Geopend van 9.00 tot 16.30 uur)
 • Immanuelkerk, Plevier 2
  (Geopend van 9.00 tot 20.00 uur)
 • Sporthal De Toekomst, Westdijk 14
  (Geopend van 9.00 tot 20.00 uur)
 • Christelijk Gereformeerde Kerk Eben Haëzer (mobiele testbus), Eemdijk 47 
  (Geopend van 9.00 tot 16.30 uur in week 8 (22 tot en met 27 februari) en week 10 (8 tot en met 13 maart)
 • Petrakerk (mobiele testbus), Vondelstraat 13
  (Geopend van 9.00 tot 16.30 uur in week 9 (1 tot en met 5 maart) en week 11 (15 tot en met 19 maart), uitgezonderd 17 maart vanwege de verkiezingen)

Veilige omgeving

Uw veiligheid staat voorop. We zorgen er uiteraard voor dat iedereen bij elke testlocatie in een veilige omgeving getest wordt. Draag bij de testlocatie een mondkapje en houd altijd anderhalve meter afstand. Op alle locaties wordt ook toegezien of iedereen zich aan deze regels houdt.

Soort test

Bij het grootschalig testen in de gemeente Bunschoten geldt dat alle inwoners vanaf 6 jaar getest kunnen worden, hoe vaak en wanneer u wilt. Inwoners vanaf 12 jaar worden getest met de zogenaamde PCR-test. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen worden in sporthal De Toekomst en bij de Immanuelkerk getest met een nieuwe en kindvriendelijke mondspoelkit, zodat zij daar minimale hinder van ondervinden. 

Wel of niet in quarantaine?

Als u zich laat testen zonder klachten, hoeft u de uitslag niet in quarantaine af te wachten. Wanneer u met klachten gaat testen, is het uiteraard wel van groot belang dat u niet naar buiten gaat voordat u een negatieve uitslag heeft ontvangen. Belangrijk blijft: blijf thuis bij klachten.

Aanbod vanuit De Boei

Bent u positief getest op het coronavirus? In dat geval heeft De Boei speciaal voor u een aanbod op maat. U kunt hierbij denken aan hulp bij de boodschappen of het uitlaten van de hond, voor een telefonisch luisterend oor of administratieve hulp op afstand. Ook een quarantainemaatje behoort tot de mogelijkheden. Als blijkt dat u positief getest bent op het coronavirus, neemt de GGD regio Utrecht contact met u op om een aantal belangrijke zaken door te spreken. In dit gesprek wordt u ook gewezen op het aanbod vanuit De Boei.

Tijdens de coronaperiode heeft De Boei ook een breed aanbod voor senioren, mantelzorgers, ouders en jongeren. Senioren kunnen contact opnemen voor hulp bij het leggen van contacten met thuiszorgorganisaties, persoonsalarmering en telefonisch contact met een vaste vrijwilliger of sociaal werker. Ook is er een online schaak- en damavond op woensdag en organiseert De Boei nog meer online activiteiten voor ouderen. Als u zelf geen laptop heeft, kunt u er een lenen. Ook voor mantelzorgers is aandacht. Zij kunnen contact opnemen voor individuele ondersteuning, respijtzorg en persoonsalarmering voor wie zij zorgen. De Boei biedt ook opvoedondersteuning voor ouders met kinderen in alle leeftijden. En er is een ouderlijn voor ouders die hun verhaal kwijt willen of tips nodig hebben over opvoeden in coronatijd. Tot slot kunnen ook jongeren contact opnemen voor ondersteuning of een luisterend oor, wordt er een online filmavond georganiseerd en een online kookworkshop in de voorjaarsvakantie. Meer weten? Neem contact op met De Boei of kijk op www.deboeibunschoten.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Om uw vragen over dit onderwerp zoveel mogelijk te beantwoorden, hebben we hieronder een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Zodra er meer bekend is, vullen we deze lijst aan met meer informatie.

Meer weten?

Staat uw vraag niet hieronder in de lijst? Of heeft u medische vragen, vragen over deze pilot of over quarantaine en isolatie? Belt u dan met het speciale nummer van de GGD regio Utrecht voor de gemeente Bunschoten 030 - 800 2899. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Waarom doet Bunschoten mee?

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En omdat we vanuit de gemeente en de GGD heel graag een bijdrage willen leveren aan het eronder krijgen van het virus, zodat we uiteindelijk weer gebruik kunnen maken van de ruimte die we hebben in Bunschoten en in Nederland. Met wat we leren uit deze pilot kunnen we landelijk het verschil maken in het indammen van het virus.

Waarom nu? Het land staat klaar om gevaccineerd te worden.

We snappen dat het gek lijkt om juist nu te starten met deze pilot. De komende tijd zal er vanuit het Rijk onverminderd aandacht zijn voor testen, de maatregelen en vaccineren. Alleen met volledige inzet op deze drie pijlers kunnen we de verspreiding van het virus beperken, de huidige maatregelen sneller versoepelen en zware maatregelen in de maanden daarna voorkomen. 

Het grootste gedeelte van de samenleving wordt pas vanaf mei tot laat in dit jaar gevaccineerd. Corona woekert ondertussen door. Juist daarom blijft het belangrijk om te blijven testen en ons te houden aan de geldende maatregelen. Door te leren van deze pilot kunnen we in de toekomst snel schakelen bij eventuele brandhaarden, bij Covid-19, maar ook voor eventuele virussen waar we in de toekomst mee te maken krijgen.

Wat heb ik eraan als inwoner?

U draagt met uw deelname bij aan het eronder krijgen van het virus, zowel in Bunschoten als in Nederland. Door deze pilot leren we hoe we snel en adequaat kunnen handelen door grootschalig testen. U mag zich met en zonder klachten laten testen, waardoor u uzelf en uw omgeving mogelijk beschermt tegen besmetting en uitbreken van het virus in uw (naaste) omgeving. In Bunschoten is er dus een verruiming van het landelijke testbeleid. 

Hoe vaak kan ik me laten testen?

De pilot duurt in totaal zes weken. In die periode kunt u zich meerdere keren laten testen, hoe vaak en wanneer u wilt.

Kunnen inwoners worden verplicht om mee te doen?

Het doel is om laagdrempelig testen aan te bieden. Wel of niet meetesten is uw eigen keuze. De pilot verplicht niemand om mee te doen. Maar hoe meer mensen zich laten testen, hoe beter we met elkaar bijdragen aan dat ene doel: het virus eronder krijgen en de druk op de zorg verminderen.

Als ik me laat testen zonder klachten, moet ik dan in quarantaine tot de uitslag er is?

Bij deze pilot worden alle inwoners opgeroepen om zich te laten testen, ook als men geen coronagerelateerde klachten heeft. Als u zich laat testen zonder dat u klachten heeft, hoeft u niet in quarantaine tot de uitslag er is. Als u wel klachten heeft en u laat zich testen, moet u uiteraard wel in quarantaine totdat u een negatieve testuitslag heeft ontvangen.

Kan ik me laten testen zonder mee te doen aan het onderzoek?

Ja. Als u klachten heeft, blijft het belangrijk om u te laten testen. U hoeft dan niet per se deel te nemen aan het onderzoek.

Wat wordt precies onderzocht?

We onderzoeken de mate waarin het virus aanwezig is bij alle inwoners. Zo kunnen we ons een beeld vormen van de omvang van de aanwezigheid van het virus in de gemeenschap, ook bij mensen die geen klachten hebben of nooit klachten hebben gehad. Dit vervolgen we ook, zodat we zien hoe dit zich ontwikkelt in de tijd. Na het testen is het ook belangrijk dat mensen die het virus bij zich dragen thuisblijven. We onderzoeken daarom ook hoe mensen geholpen of aangemoedigd kunnen worden om zich aan deze adviezen te houden.

Wat als ik al corona heb gehad?

Ook als u al corona heeft gehad, is het waardevol om mee te doen aan het onderzoek. Voor het onderzoek is een afspiegeling van de samenleving nodig. Daar horen ook mensen bij die al eerder positief getest zijn.

Ik heb recentelijk corona gehad en ben bang voor een positieve uitslag, terwijl ik niet meer besmettelijk ben. Wat nu?

Het klopt dat in de PCR-test het virus tot na de besmettelijke periode nog aantoonbaar kan zijn. Daarom wordt normaal gesproken geadviseerd om tot acht weken na de vorige ziekteperiode niet opnieuw te testen. U weet immers niet waar u tegenaan kijkt. Desondanks kunt u zich tijdens de pilot nog steeds laten testen. In de pilot wordt door middel van een vragenlijst ook in kaart gebracht of iemand eerder positief is getest en hoe deze nieuwe uitslag dan geduid moet worden. Uw deelname aan de test is dus ook waardevol.

Hoe lang duurt het voor ik de testuitslag krijg?

U ontvangt de uitslag binnen 12 tot 24 uur.

Heeft onze gemeente nog geen groepsimmuniteit na die vele besmettingen?

Nee, daar is nog geen sprake van. Hoewel veel mensen besmet zijn geraakt, zijn er ook nog steeds veel mensen die nog niet in aanraking zijn geweest met het virus. De dreiging van het virus blijft daarom ook in onze gemeente nog onverminderd aanwezig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen zich aan de geldende regels houdt: houd anderhalve meter afstand, was de handen regelmatig, ventileer goed en kom niet of zo min mogelijk samen met mensen buiten je eigen huishouden. 

Waarom niet gelijktijdig vaccineren?

De Rijksoverheid bepaalt de landelijke vaccinatiestrategie en daarom kunnen er geen vaccinaties aangeboden worden in deze pilot. In deze strategie staat wie wanneer gevaccineerd wordt en heeft als doel de meest kwetsbare groepen als eerste te vaccineren. Ons land beschikt niet over voldoende vaccins om van deze strategie af te wijken en de pilotgemeente Bunschoten met voorrang te vaccineren. Overigens weten we nog niet of iemand die gevaccineerd is, niet meer besmettelijk is. Daarom roepen we ook gevaccineerde inwoners op om zich te laten testen.

Vanaf welke leeftijd wordt er getest?

Alle inwoners van de gemeente Bunschoten vanaf 12 jaar kunnen deelnemen aan de pilot met de zogenaamde PCR-test. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen worden getest op een nieuwe kindvriendelijke manier: met een mondspoelkit, zodat zij daar minimaal hinder van ondervinden voor de pilot.

Waarom worden kinderen bij de testbus en bij testlocatie De Haven met een wattenstaafje getest en niet met de mondspoelkit?

In de testbus en bij De Haven is het niet mogelijk om met de mondspoelkit te testen. Dit is een nieuwe testmethode die we nog aan het onderzoeken zijn en nu nog niet overal in kunnen zetten. Kinderen kunnen voor een test met de mondspoelkit wel terecht op de twee andere testlocaties.

Waarom moet er een afspraak worden gemaakt voor een test?

We willen de testlocaties zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Daarom willen we bezoekersstromen reguleren door op afspraak te werken. Bij binnenlopen zonder afspraak kan het op momenten te druk worden, waardoor het moeilijker is om de 1,5 meter afstand te garanderen.

Waarom geen (snelle) antigeen test?

Een antigeen test is moeilijk uit te voeren in grote aantallen tegelijk. Omdat voor deze test ook mensen op de testlocatie aanwezig moeten zijn om elke individuele test meteen te bewerken en af te lezen, is het niet mogelijk om dit op grote schaal te doen zonder laboratorium op locatie. 

Heeft een PCR-test wel nut als ik geen klachten heb?

Ja, want het virus kan al worden aangetoond voordat iemand klachten krijgt. Dit wordt momenteel bijvoorbeeld ook al geadviseerd bij mensen die terugkomen uit het buitenland en geen klachten hebben of bij mensen die in nauw contact met een besmet persoon zijn geweest en geen klachten hebben. We weten in zo’n geval dat iemand een verhoogd risico op het virus heeft en dan heeft het zin om ook zonder klachten te testen. In de pilot willen we kijken wat er gebeurt als we testen breed aanbieden, ook aan mensen zonder klachten. Daarom is deelname belangrijk.

Hoe zit het met meedoen als ik al gevaccineerd bent?

Ook als u al gevaccineerd bent, blijft het belangrijk om te testen. De bescherming van de vaccinatie treedt pas in werking na de tweede vaccinatie. Als er reden is om u te laten testen, blijft dit dan ook doen na vaccinaties. We weten van de vaccinaties ook nog niet helemaal in welke mate het voorkómt dat u het virus doorgeeft aan anderen, ondanks dat je zelf niet ziek zal worden. Het blijft daarom belangrijk om u te laten testen om zicht te houden op het virus.

Hoe is het met mijn privacy gesteld?

We begrijpen dat er mogelijk zorgen zijn over de privacy van uw gegevens, nadat is gebleken dat er persoonsgegevens zijn gestolen. De GGD controleert op verschillende manieren hoe medewerkers omgaan met de informatie in de systemen. Dat heeft eerder geleid tot de ontdekking van onregelmatigheden en tot het nemen van maatregelen. Daarnaast beschermen ze zich tegen aanvallen op de systemen van buiten. 

Welke maatregelen zijn er genomen om misbruik te voorkomen? 

 • De GGD heeft controle aan de poort. Mensen moeten een VOG aanleveren en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarmee is duidelijk dat ze aansprakelijk zijn op het moment dat zij zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houden. 
 • Daarnaast zijn privacy en geheimhouding doorlopend onderwerp van de trainingen en gesprekken. 
 • De GGD controleert sinds de start het gebruik van de systemen door de medewerkers, en hebben de controles steeds verder verbeterd en doen dat nog steeds. Vanwege het belang van de virusbestrijding en de gevraagde snelheid is de GGD – op diverse manieren – met steekproefsgewijze controles van start gegaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot nu toe geen aanvullende vragen gesteld over de werkwijze. 
 • Alleen mensen die voor hun werk noodzakelijk toegang moeten hebben tot een persoonsdossier, mogen dit dossier inzien. Hierop wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij verboden toegang volgt ontslag en indien nodig aangifte. 
 • Daarnaast schalen we de monitoring van het gebruik van de systemen verder op. 

Voor meer informatie en bij vragen hierover verwijzen wij u door naar de website www.ggdghor.nl.

Zijn er mensen zonder klachten positief getest?

In de eerste week van dit onderzoek zijn er al meerdere mensen positief getest zonder dat zij klachten hadden. Mensen die positief testen worden gevraagd direct weer een nieuwe afspraak te maken voor een vervolgtest. In die test kunnen we zien of het een eerdere besmetting betreft (als u in het verleden positief bent getest) of een nieuwe besmetting.

Kun je het virus in bedwang houden door te testen?

Alleen testen zal het virus niet onderdrukken. Maar testen helpt wel om het virus goed in beeld te krijgen. Vervolgens blijven de adviezen voor isolatie en quarantaine bij iemand die het virus bij zich draagt onverminderd belangrijk. Dit zorgt uiteindelijk voor het stoppen van verdere verspreiding. Door massaal deel te nemen aan deze pilot kunnen wij elkaar en de rest van Nederland helpen om corona er zo snel mogelijk onder te krijgen en terug te gaan naar ons normale leven.

Hierdoor komen we toch juist weer bovenaan de lijst van gemeenten met de meeste besmettingen?

Bunschoten is de laatste tijd inderdaad gestegen op die lijst. Maar dankzij deze pilot hebben we er samen voor gezorgd dat de positief geteste inwoners (juist ook zonder klachten) in isolatie zijn gegaan. Het is juist goed als we alle mogelijke besmettingen in kaart hebben, want met isolatie en quarantainemaatregelen kunnen we daardoor verspreiding heel snel voorkomen. Zelfs wanneer mensen nog geen klachten hebben gekregen. Je bent er als het ware sneller bij. De mensen die positief getest zijn zonder klachten hadden zich zonder deze pilot waarschijnlijk niet laten testen, waardoor zij anderen hadden kunnen besmetten met de mogelijke gevolgen van dien.