Op maandag 28 augustus a.s. starten de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden in de Schildersbuurt. Dit houdt in dat het riool, het groen, de bestrating en straatinrichting worden vernieuwd. Naar verwachting duren deze werkzaamheden in totaal tot en met september 2024.

Op dit moment is Vitens nog bezig om de waterleidingen te vervangen. Daarna kan de uitvoerende partij Hendrikse Wegenbouw van start om de herinrichting uit te voeren. 

Eerste fase

Na de zomervakantie, op maandag 21 augustus, wordt al gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de Schildersbuurt. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van het materiaaldepot, groen verwijderen en het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen. Op maandag 28 augustus wordt begonnen met fase 1. Deze fase betreft de Paulus Potterstraat, waarbij wordt gestart tussen De Kleine Pol en de Rembrand van Rijnstraat.

BouwApp

Voor directe buurtbewoners wordt binnenkort een informatieavond georganiseerd. Zij zijn daar eerder over geïnformeerd per brief. Wie op de hoogte wil blijven van alle werkzaamheden kan de BouwApp downloaden en het project Herinrichting Schildersbuurt volgen. Met deze app kunt u het project volgen en altijd actuele informatie vinden over bijvoorbeeld de fasering, planning, dagelijkse updates en contactgegevens. De BouwApp wordt voor dit project halverwege augustus online gezet.

Inloopspreek(half)uur

Heeft u geen smartphone? Geen probleem! Na de start eind augustus is er tijdens werktijden altijd een vast aanspreekpunt aanwezig. Tijdens de uitvoering is er ook elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur een inloopspreek(half)uur in de keet.