Eind januari start de vierde (en laatste) fase van het project Grondgebruik. Bij dit project kijkt de gemeente naar situaties waarbij inwoners een stukje gemeentegrond in gebruik hebben zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. De gemeente wil graag afspraken maken met de betreffende inwoners over het gebruik van deze grond, om zo rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. 

Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Fase vier richt zich op de Blokhuiswetering, Bunschoten-Zuid en het Buitengebied. In eerdere fasen kwamen Bikkersvaart-West, Bikkersvaart-Oost, Broerswetering, Spakenburg, Zuidwenk, Koninginnebuurt, Koenraadswetering en Eemdijk aan bod. 

Bijeenkomst

Maandag 27 januari a.s. vindt er om 19.15 uur een informatiebijeenkomst plaats in basisschool De Vlucht (Huismus 1). Vanaf 19.00 uur is de inloop met koffie en thee. Tijdens de bijeenkomst wordt het project Grondgebruik toegelicht en ontvangt u algemene informatie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Inwoners van de gemeente Bunschoten die mogelijk te maken krijgen met dit project ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel meer weten over het project? U bent van harte welkom!

Brief

Na deze algemene informatieavond ontvangen betrokken inwoners een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. Deze brieven worden gefaseerd (per straat) verstuurd. Het projectteam komt vervolgens graag langs om uw individuele situatie te bespreken en een kijkje te nemen in de tuin. Vervolgens werken we samen aan een oplossing.

Aankopen

Het project biedt woningeigenaren ook de mogelijkheid om openbare gemeentegrond, die grenst aan het woonperceel, aan te kopen. Tijdens het project geldt hiervoor een tijdelijk verlaagde prijs van € 125,- per m2.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de pagina over Grondgebruik. U kunt ook contact opnemen met het projectteam door een mail te sturen naar grondgebruik@bunschoten.nl of door (op maandag of donderdag) te bellen naar 033 – 299 1536.