Tot begin vorige week had u de kans om mee te doen aan het woonwensenonderzoek van de gemeente Bunschoten. Maar liefst 1.400 inwoners hebben de tijd genomen om de enquête in te vullen, waarvoor hartelijk dank!

Onder al deze deelnemers zijn tien VVV-bonnen ter waarde van € 25,- verloot. De winnaars zijn hier inmiddels per mail van op de hoogte gebracht.

Vervolg

Het woonwensenonderzoek is onderdeel van het woningbehoefteonderzoek dat de gemeente Bunschoten samen met adviesbureau Stec Groep uitvoert. Eind dit jaar wordt het onderzoek afgerond. De resultaten gebruiken we voor de nieuwe Woonvisie 2020-2025 die de gemeente Bunschoten in de eerste helft van 2020 opstelt.