De energiekosten zijn fors gestegen. Een deel van onze inwoners kan die prijsstijging niet opvangen. Daarom krijgt ieder huishouden dat rond moet komen van een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800,- van de Rijksoverheid.  

De eenmalige energietoeslag is voor ieder huishouden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Uitvoeringsorganisatie BBS voert de regeling uit. De toeslag is bedoeld om de hogere energierekening te betalen. Dus reserveer deze toeslag als u nog geen hogere energiekosten heeft, maar mogelijk in de toekomst wel gaat krijgen.

Voorwaarden

Een huishouden heeft recht op de toeslag als u: 

  • Ouder bent dan 21;
  • Geen gebruik maakt van studiefinanciering;
  • Niet in een instelling verblijft;
  • Niet enkel bent ingeschreven bij de basisregistratie personen met een briefadres.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en een bijstandsuitkering of een uitkering op grond van IOAW, IOAZ of BBZ van de BBS ontvangt, wordt de toeslag begin april automatisch overgemaakt op uw rekening. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Laag inkomen zonder uitkering

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar als huishouden wel een laag inkomen? Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de energietoeslag. U heeft bijvoorbeeld alleen AOW of een laag salaris. Ook als u in de schuldsanering zit, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de toeslag. Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en uw inkomen drie maanden of langer lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u na deze drie maanden een aanvraag indienen. U kunt het aanvraagformulier vanaf half april vinden op www.bbsuo.nl. Doe uw aanvraag voor half november 2022. De toeslag wordt alleen uitgekeerd in 2022.

Hulp nodig?

Bij vragen over de energietoeslag kunt u contact opnemen met BBS via het telefoonnummer 035 – 609 3411. Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Of heeft u andere vragen over geld? U kunt terecht bij het CLIP. Zie hiervoor de website www.deboeibunschoten.nl of bel 033 – 299 2922.