De eenmalige energietoeslag voor het jaar 2023 is begin oktober vastgesteld door de Eerste Kamer. Uitvoeringsorganisatie BBS keert deze uit voor de gemeente Bunschoten. Het gaat om een bedrag van 1.300 euro. 

  • Had u op 1 oktober 2023 een periodieke uitkering van BBS? Dan ontvangt u in november de energietoeslag automatisch op uw rekening;
  • Heeft u de energietoeslag in 2022 ontvangen? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag van dit jaar. Wij controleren of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Als wij zeker weten dat u aan die voorwaarden voldoet, ontvangt u de energietoeslag 2023 in november automatisch op uw rekening. 

Aanvragen

Inwoners met een laag inkomen die de energietoeslag 2023 niet automatisch hebben ontvangen of de energietoeslag niet eerder hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen bij de BBS. Het formulier vindt u op www.bbsuo.nl(externe link)

Voorwaarden

Om de energietoeslag te kunnen ontvangen, zijn er de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Bunschoten;
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U heeft een zelfstandig huishouden;
  • U bent geen student. Als u studeert en recht heeft op uitwonende beurs kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen van DUO. Dit is een bedrag van 400 euro. Hierover krijgt u informatie van DUO als u aan de voorwaarden voldoet;
  • U heeft een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum).

Hulp nodig?

In dat geval kunt u zich melden bij het CLIP. Dat kan via 033 – 299 2922 of info@deboeibunschoten.nl. U kunt ook een bezoek brengen aan het CLIP (bij De Boei) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur.