Een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of een winkelgebied, waarin ondernemers en/of eigenaren samenwerken aan en in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving; dat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). In onze gemeente zijn twee BIZ-gebieden, namelijk Spakenburg-Centrum en Haarbrug-Noord.