Op maandag 3 oktober wordt gestart met de herinrichting van de Dorpsstraat om de straat veiliger en aantrekkelijker te maken. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen van nieuwe bomen, lijngoten en nieuwe bestrating.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 9 fases. Op maandag 3 oktober starten de werkzaamheden bij de kruising Dorpsstraat/De Kleine Pol/Stadsgracht. De werkzaamheden die volgen worden in een soort treintje uitgevoerd tot en met kruispunt Dorpsstraat/Kostverloren/De Steiger. Per fase worden de bewoners en aannemers met een brief geïnformeerd. 

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Dorpsstraat van maandag 3 oktober a.s. tot en met eind maart 2023 niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Voor fietsers is een omleidingsroute beschikbaar via de Stadsgracht en/of Botermarkt. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Oostelijke Randweg en/of Westsingel. De omleidingsroutes zullen duidelijk worden aangegeven. De faseringstekening en omleidingsroutes zijn hieronder te downloaden.

BouwApp

Meer informatie over het project is ook te vinden in de BouwApp. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de Play Store of App Store om de app gratis te downloaden;
  • Zoek in de app naar Bunschoten-Stad;
  • Open het project en klik op volgen;
  • Selecteer een doelgroep.

Heeft u geen smartphone of tablet? Dan is het project te volgen via de webversie op https://debouw.app/(externe link).

Vanuit de gemeenteraad van Bunschoten is een aantal jaar geleden aandacht gevraagd voor Dorpsstraat en omgeving (Bunschoten-Stad). Onderdeel hiervan was het veiliger en aantrekkelijker maken van de Dorpsstraat. Onder begeleiding van een adviesbureau is door een groep bewoners (klankbordgroep, ook met bewoners uit de Dorpsstraat) een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Dorpsstraat. Tijdens inloopavonden konden bewoners uit Bunschoten alle stappen volgen en het ontwerp beoordelen. 

Voorlopig ontwerp

In mei 2019 is het schetsontwerp in de commissie Ruimte besproken en eind 2020 is er geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in de Dorpsstraat (van kruispunt Dorpsstraat/Kostverloren/De Steiger tot en met kruispunt Dorpsstraat/Stadsgracht/De Kleine Pol).

Op basis van het schetsontwerp dat door de klankbordgroep is voorbereid, is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Het schetsontwerp en voorlopig ontwerp zijn onderaan deze webpagina te vinden. Het voorlopig ontwerp is op 13 december 2021 tijdens een digitale informatieavond gepresenteerd aan de omwonenden. U kunt deze informatieavond terugkijken via het YouTube-kanaal van de gemeente Bunschoten(externe link).

Reacties bewoners

Van een aantal bewoners zijn reacties op het voorlopig ontwerp voor de Dorpsstraat ontvangen. We zijn blij met de betrokkenheid van de bewoners bij de veiligheid en aantrekkelijkheid van hun leefomgeving. Uit de reacties is duidelijk geworden dat dit onderwerp leeft bij de bewoners van de Dorpsstraat. De reacties van bewoners zijn anoniem puntsgewijs samengevat en van een reactie voorzien. Deze vragen en antwoorden zijn ook te vinden bij de downloads onderaan deze pagina.