Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De wet is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Meldpunt boa's

Signaleert u mensen of bedrijven die zich niet houden aan de maatregelen uit de tijdelijke coronawet en wilt u hier melding van maken? Dat kan bij onze boa’s! Klik op onderstaande knop om uw melding te maken. Laten we ook elkaar helpen en aanspreken om ons aan de maatregelen te houden. Samen staan we sterk! 

Meld het bij de boa's