Het coronavirus heeft economische en maatschappelijke gevolgen voor ondernemers. Het rijk ondersteunt ondernemers daarom met tijdelijke financiële regelingen. Hieronder staan de meest voorkomende regelingen voor u uitgelegd. Voor een compleet overzicht kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. De Kamer van Koophandel heeft een corona-adviesteam dat op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar is via 0800 2117 of kijk op www.kvk.nl/corona voor meer informatie.

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet aanvragen.

Tozo 4

Sinds 1 april is Tozo 4 van toepassing. Deze geldt van 1 april tot en met 30 juni 2021. In feite is de Tozo 4 gelijk aan de Tozo 3-regeling, alleen geldt er nu geen vermogenstoets meer. Er geldt wel een partnerinkomenstoets. De Tozo 4-regeling geldt voor 3 maanden en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd, waarbij de ingangsdatum de maand voorafgaand aan de aanvraag wordt. De mogelijkheid van een lening bedrijfskapitaal blijft ook mogelijk tot 1 juli 2021. Het maximale bedrag is € 10.157 voor de gehele Tozo-periode.

Nieuwe aanvraag

Voor Tozo 4 moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1, 2 of 3 heeft ingediend. Uw aanvraag dient u in bij Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. Voor informatie kunt u ook terecht op deze webpagina over Tozo 3 van de Rijksoverheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW 1 en NOW 2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 kunnen bedrijven gebruik maken van NOW 3. Deze maatregel bestaat uit drie tijdsvakken van drie maanden. NOW 3 loopt tot 1 juli 2021.

Ondernemers die een omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Voor meer informatie kunt u kijken op de webpagina over Tegemoetkoming Vaste Lasten van de Rijksoverheid.

De TVL 1-regeling is inmiddels gesloten en kunt u niet meer aanvragen. De TVL-regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Het 4e kwartaal van TVL loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Deze kunt u sinds 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur aanvragen. Het 1e kwartaal 2021 loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en het 2e kwartaal van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Meer weten? Zie www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Meer informatie

Heeft u behoefte aan advies? Onze bedrijfscontactfunctionarissen Sjaak Nel en Dennis van der Heijden staan voor u klaar en zijn te bereiken via 033 2991411. Ze hebben misschien niet op alle vragen een antwoord, maar denken uiteraard graag met u mee.

Op de website van de Rijksoverheid staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van de Kamer van Koophandel die ook het Coronaloket heeft geopend voor ondernemers. Bij vragen kunt u ook het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid bellen (0800 - 1351) of die van de Kamer van Koophandel (0800 - 2117).