Het coronavirus heeft economische en maatschappelijke gevolgen voor ondernemers. Het rijk ondersteunt ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. Voor een compleet overzicht kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. 

De Kamer van Koophandel heeft een corona-adviesteam dat op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar is via 0800 - 2117 of kijk op www.kvk.nl/corona voor meer informatie.

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet aanvragen.

Tozo 5

De Tozo-regeling is nog een keer verlengd tot en met september 2021. In Tozo 5 ligt meer nadruk op de activering van de ondernemer en de ondersteuning daarbij door de gemeente. Om de gemeente (snel) een goed beeld te laten krijgen van welke ondernemers extra ondersteuning nodig hebben, is er een aanvullende informatieplicht met betrekking tot activering opgenomen bij de aanvraag. De gemeente gaat de ondernemer die Tozo-levensonderhoud aanvraagt of ontvangt, verzoeken om informatie over (gewenste ondersteuning bij) voortzetting, wijziging of beëindiging van bedrijf of zelfstandig beroep en/of over de mogelijkheden tot werken in loondienst. De BBS, waar u de Tozo aanvraagt, zal dit in haar aanvraagvragenlijst opnemen. Vervolgens wordt met u bekeken wat voor u en uw bedrijf de oplossing is. Dit gebeurt in samenwerking met het Geldloket in Amersfoort.

Alle ondernemers die vragen hebben over hun bedrijfsvoering naar aanleiding van de coronacrisis, kunnen terecht bij het Geldloket in Amersfoort. Zij onderzoeken met ondernemers wat de toekomst is van hun bedrijf en bieden ondersteuning bij het vervolg.

Nieuwe aanvraag Tozo 5

Voor Tozo 5 moet u een (nieuwe) aanvraag indienen bij de uitvoeringsorganisatie BBS. Voor informatie kunt u ook terecht op de webpagina Tozo 5 van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als inwoner van Bunschoten kunt u (ook met een Tozo-regeling) in aanmerking komen voor de TONK-regeling. Met deze regeling kunt u als inwoner van de gemeente Bunschoten een financiële tegemoetkoming aanvragen als (1) uw woonlasten te hoog zijn voor uw huidige inkomsten, (2) de daling van uw inkomsten te wijten is aan de coronacrisis en (3) andere regelingen geen uitkomst bieden. Meer informatie hierover vindt u op www.bunschoten.nl/tonk-regeling. Deze regeling is inmiddels verlengd tot en met september 2021, waarbij dezelfde voorwaarden als eerder van kracht blijven.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan advies? Onze bedrijfscontactpersoon Dennis van der Heijden staat voor u klaar en is te bereiken via 033 - 2991411. Hij heeft misschien niet op alle vragen een antwoord, maar denkt uiteraard graag met u mee.

Op de website van de Rijksoverheid staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van de Kamer van Koophandel die ook het Coronaloket heeft geopend voor ondernemers. Bij vragen kunt u ook het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid bellen (0800 - 1351) of die van de Kamer van Koophandel (0800 - 2117).