Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven onderling geen afstand meer te houden. Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord voor deze groep. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. Het basisonderwijs en kinderopvang waren al eerder volledig open. Kinderen op basisscholen en kinderopvanglocaties hoeven onderling ook geen afstand te houden.