Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die gelden voor kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs

Sinds maandag 8 februari zijn de kinderopvang en de basisscholen weer volledig open. Er gelden wel extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en de GGD gevolgd. Kinderen en medewerkers die klachten hebben die passen bij het coronavirus blijven thuis (klachten die passen bij het coronavirus). Kijk voor meer informatie op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Wanneer een kind positief is getest op het coronavirus moet de hele groep, inclusief de pedagogisch medewerker(s) en/of leerkracht(en) in quarantaine. Na vijf dagen mogen zij de quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (bso) is sinds 19 april 2021 ook weer volledig geopend. Hier gelden dezelfde extra maatregelen als op het basisonderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De richtlijnen van het RIVM en GGD worden gevolgd. Kinderen en medewerkers die klachten hebben die passen bij het coronavirus blijven thuis (klachten die passen bij het coronavirus). Kijk voor meer informatie op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Wanneer een kind positief is getest op het coronavirus moet de hele groep, inclusief de pedagogisch medewerker(s), in quarantaine. Na vijf dagen mogen zij de quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Zelftesten 

Voor het personeel van de kinderopvang (0-4 jaar), het basisonderwijs en de naschoolse opvang zijn zelftesten beschikbaar. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang en het onderwijs. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen. 

Voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn sinds 7 juni weer volledig open met inachtneming van de geldende maatregelen en adviezen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn verplicht een mondkapje te dragen, omdat het daar vaak niet lukt om anderhalve meter afstand te houden, en moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine. Na vijf dagen mogen zij de quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Voor het personeel van het voortgezet onderwijs en de leerlingen zijn zelftesten beschikbaar. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs. Door regelmatig (twee keer per week voor zowel de docenten als de leerlingen) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen. 

Mbo-instellingen zijn sinds 1 maart 2021 voor alle leerlingen fysiek open. Alle leerlingen en studenten mogen minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Afhankelijk van de mogelijkheden van de school kan dat vaker zijn. Er gelden uitzonderingen voor praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen, het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar en het begeleiden van kwetsbare leerlingen. 

Voor het personeel van het mbo-onderwijs en de leerlingen zijn eveneens zelftesten beschikbaar. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs. 

Middelbaar en Hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)

Studenten mogen sinds 26 april 2021 gemiddeld één dag per week naar colleges. Zij moeten zich dan wel vooraf laten testen op het coronavirus en zich houden aan alle geldende regels en adviezen. De zelftesten kunnen studenten zelf aanvragen (maximaal twee per week). Daarnaast blijft er dus sprake van afstandsonderwijs. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling moeten komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les, etc.