Op deze pagina leest u meer over de maatregelen die gelden voor kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs

Sinds maandag 8 februari zijn de kinderopvang en de basisscholen weer volledig open. Er gelden wel extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en de GGD gevolgd. Kinderen en medewerkers die klachten hebben die passen bij het coronavirus blijven thuis (klachten die passen bij het coronavirus). Kijk voor meer informatie op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Wanneer een kind positief is getest op het coronavirus moet de hele groep, inclusief de pedagogisch medewerkers(s) of leerkracht in quarantaine. Na vijf dagen mogen zij de quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Buitenschoolse opvang gesloten

De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk tot extra besmettingen zou leiden. De bso blijft wel open voor kinderen van ouders die gebruikmaken van de noodopvang. Dit zijn ouders die een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten en zelf de opvang niet krijgen georganiseerd. Hierbij geldt wel dat deze vorm van opvang alleen beschikbaar is voor ouders die een contract hebben met de kinderopvangaanbieder.  

Voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo-instellingen mogen voor alle leerlingen fysiek open per 1 maart 2021. Alle leerlingen en studenten mogen minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Afhankelijk van de mogelijkheden van de school kan dat vaker zijn. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties. De dagen waarop leerlingen niet fysiek op school aanwezig zijn, volgen zij de lessen online/op afstand. 

Leerlingen, studenten én docenten moeten in de school 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen wanneer zij zich verplaatsen, vaste looproutes volgen en gespreide start-, pauze- en eindtijden hanteren. Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest in quarantaine. Na vijf dagen mogen zij de quarantaine beëindigen als een test negatief is. Wie niet wil testen moet tien dagen in quarantaine. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus terug te dringen. 

Voor sommige leerlingen is een uitzonderingsregel gemaakt. Zij mogen wel volledig naar school. Het gaat om de volgende leerlingen. 

  • Eindexamenleerlingen
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
  • Leerlingen die schoolexamens doen en in het voorexamenjaar
  • Leerlingen met een kwetsbare positie (die thuis geen veilige stabiele basis hebben en nieuwkomersleerlingen). Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke kinderen het gaat. 

Voor het mbo geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.

Hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)

Er vinden geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats tot en met in elk geval 15 maart 2021 en er blijft dus sprake van afstandsonderwijs bij het hoger onderwijs. Een uitzondering geldt voor studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling moeten komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.

Voor het hoger onderwijs geldt er vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.