Op deze pagina vindt u informatie over het coronavirus en verwijzen we u door naar websites met actuele (landelijke en regionale) informatie. Als gemeente Bunschoten volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD regio Utrecht en adviseren we alle inwoners om zich ook aan die richtlijnen te houden.

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten om alle maatregelen rondom het coronavirus in Nederland te verlengen tot en met dinsdag 28 april 2020 om verdere verspreiding te voorkomen. Voor de meest actuele informatie (en antwoord op uw vragen) rondom het coronavirus kunt u terecht op onderstaande websites.

U kunt ook dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur contact opnemen met de landelijke informatielijn van het RIVM via het telefoonnummer 0800 – 1351. 

Click here for the current information about the coronavirus in English. Looking for information in another language? Click here.

Houd afstand!

Samen kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarbij is het van belang om zoveel mogelijk binnen te blijven, en alleen naar buiten te gaan wanneer noodzakelijk. Afstand houden is erg belangrijk. Het virus verspreidt zich o.a. via druppels in de lucht wanneer u niest. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand. Dat zijn 2 armlengtes voor volwassenen. 

Maatregelen gemeente Bunschoten

De landelijke maatregelen hebben ook invloed op het dagelijks leven in Bunschoten. Als gemeente hebben we gekeken wat dit voor onze organisatie en medewerkers betekent.

Dienstverlening

Sinds maandag 16 maart werken wij alleen nog op afspraak in verband met (alle maatregelen rondom) het coronavirus. Wilt u bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of (bouw)vergunning aanvragen? Neem dan eerst contact op met 033 – 299 1411 om een afspraak te maken. U kunt daarvoor ook het contactformulier gebruiken. U kunt ook verschillende zaken online via deze website regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing.

Per 25 maart vervalt onze avondopenstelling. Voor inwoners die werkzaam zijn in vitale beroepen (zoals de zorg, politie, brandweer, communicatie en media, afvalinzameling, kinderopvang en onderwijs) is maatwerk mogelijk. Neem in dat geval telefonisch contact op, zodat we kunnen kijken wat mogelijk is. 

Verder is het goed om het volgende te weten:

 • Gratis trouwen op dinsdagochtend blijft mogelijk
 • Het inloopspreekuur Loket Sociale Zaken is geannuleerd

Aanbiedstation

Het aanbiedstation aan de Groeneweg is geopend. Vanwege de toenemende drukte bij het aanbiedstation en de oproep om afstand te houden (minimaal 1,5 meter), worden er sinds maandag 23 maart maximaal 5 personen tegelijk toegelaten op de stortplaats. Houd er rekening mee dat dit kan zorgen voor een langere wachttijd. We vragen u om zoveel mogelijk alleen naar het aanbiedstation te komen en niet met meerdere personen in één auto. 

Zaterdag 28 maart was het voor sluitingstijd erg druk bij het aanbiedstation. We verzoeken u daarom om ruim voor sluitingstijd te komen om het bezoek op die manier meer te spreiden. Verder verzoeken wij u om grof afval zoveel mogelijk op te sparen, zodat het minder druk is bij het aanbiedstation.

Veerpont

Ook de veerpont blijft varen. Wel zijn er extra maatregelen genomen vanwege het coronavirus:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Er kan alleen nog met pin betaald worden;
 • De pontbaas blijft zo veel mogelijk in zijn stuurhut;
 • Niet (te) veel mensen aan boord. Hierdoor kan het voorkomen dat u langer moet wachten voor u mag opstappen.

Politie

Vanwege de landelijke maatregelen heeft de politie ervoor gekozen om de publieksbalie in het gemeentehuis tijdelijk te sluiten. In plaats daarvan kunt u nu terecht bij het politiebureau in Baarn (Eemnesserweg 52). Dit bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur.

Zorgloket en Sociaal Team

Onze Wmo-consulenten van het Zorgloket en hulpverleners van Sociaal Team de Lingt werken zoveel mogelijk vanuit huis en voeren gesprekken waar mogelijk telefonisch. Bij hoge uitzondering, denk aan onveilige situaties, kan een huisbezoek plaatsvinden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Noodopvang

Scholen en kinderopvangorganisaties verzorgen de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. Ouders met zo’n beroep die hier gebruik van willen maken, kunnen daarvoor contact opnemen met de betreffende school of kinderopvang. 

Het combineren van thuiswerken en thuisonderwijs vraagt veel creativiteit van ouders. Het kan leuk zijn, maar ook stress veroorzaken. Maakt u zich zorgen om de opvoedsituatie? Dan kunt u terecht bij Welzijnsorganisatie De Boei voor telefonisch advies en consultatie. Voor hulpverlening kunt u terecht bij het Sociaal Team

De Boei heeft ook maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Je leest er meer over in dit document. Click here for the Arabicversion.

Gemeenteraad

In overleg met de burgemeester en het presidium zijn de volgende concrete afspraken gemaakt wat betreft de gemeenteraad:

 • Op donderdag 16 april is er een raadsvergadering. De agendapunten voor de vergadering zijn “Woningbouwontwikkeling omgeving Garnalenweg” en “Krediet beschikbaar stellen voor de overeenkomst van ruiling Bisschopsweg”. Tijdens de vergadering houden we ons aan de volgende uitgangspunten: alleen noodzakelijke vergadering, zo kort mogelijk, geen debat, alleen hamerstukken en geen anderen aanwezig. Uiteraard wordt wel een geluidsopname gemaakt voor de website
 • Verder worden er geen commissievergaderingen gehouden
 • Mensen die wilden inspreken, krijgen de gelegenheid om hun visie op een andere manier aan de raads- en burgerleden bekend te maken

Kringloop

Ook het Kringloopcentrum in Bunschoten sluit per woensdag 1 april (tijdelijk) haar deuren vanwege het coronavirus. Iedereen wordt vriendelijk verzocht om geen goederen meer te plaatsen bij het Kringloopcentrum. Vanaf 1 april worden er ook geen goederen meer ingezameld, tenzij het een situatie is die als noodgeval wordt beschouwd. Medewerkers van het Kringloopcentrum blijven wel de textielcontainers in het dorp legen. Het Kringloopcentrum geeft aan om textiel altijd in gesloten zakken aan te leveren en roept op geen afval of andere spullen in deze containers te gooien.

Ondernemers

Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Op deze webpagina van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over al die maatregelen. Onderstaande poster geeft een handig en beknopt overzicht. Download de poster als pdf om deze beter te bekijken.

Infographic tijdelijke financiële regelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door deze situatie missen veel ondernemers, waaronder zzp'ers, noodgedwongen inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers in Bunschoten met financiële problemen kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.  

In dat geval kunt u terecht op de website van Uitvoeringsorganisatie BBS voor het aanvraagformulier. BBS behandelt namelijk deze aanvragen. Voor verdere vragen kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur bellen naar (035) 609 3411 of mailen naar info@bbsuo.nl

Eerder stond deze regeling bekend als Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), omdat er vanuit de overheid toen nog geen specifieke regeling voor was. Heeft u eerder al een Bbz-aanvraag opgestuurd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus? Dan wordt deze door de BBS behandeld als een Tozo-aanvraag.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren geopend. Deze maatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Klik op de eerder gegeven hyperlink om te zien om welke sectoren het gaat. 

Een aanvraag kunt u indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Uitstel belastingen (GBLT)

GBLT biedt ondersteuning aan ondernemers en zzp’ers bij het betalen van de lokale belastingen. Dit betekent het volgende: 

 • Een ondernemer of zzp'er die om uitstel vraagt, krijgt standaard uitstel van betalen tot en met uiterlijk 31 augustus 2020;
 • Betaalt de aanvrager de belastingaanslag in termijnen via automatische incasso, dan stopt dit proces ook. Na 31 augustus verlengt het incassoschema met de niet geïncasseerde termijnen;
 • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting stuurt GBLT in september 2020.

Voor verdere informatie en het aanvraagformulier verwijzen wij u door naar de website van GBLT.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van de Kamer van Koophandel die ook het Coronaloket heeft geopend voor ondernemers. Bij vragen kunt u ook het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid bellen (0800 - 1351) of die van de Kamer van Koophandel (0800 - 2117).

Zaterdagmarkt

Veiligheidsregio Utrecht heeft de maatregelen voor markten aangescherpt. Dat heeft dus ook gevolgen voor de zaterdagmarkt in de gemeente Bunschoten. Sinds woensdag 25 maart zijn de marktkramen met non-food producten (producten die niet eet- of drinkbaar zijn) dicht. Alleen de verkoop van etenswaren is toegestaan om voldoende afstand tussen de kramen te bewaren. Daarbij geldt dat vers bereid voedsel voor consumptie niet ter plekke mag worden genuttigd. Alleen afhalen om het bijvoorbeeld thuis op te eten is toegestaan. 

Standwerkers binnen onze gemeente zijn net als anders aanwezig op de aangewezen locaties, ook met non-food producten.

Voorbeelden

Om duidelijk te maken waarvoor u zaterdag wel of niet terecht kunt op de markt, geven we een paar voorbeelden. De artikelgroepen die wel zijn toegestaan op de markt zijn etenswaren zoals, groente, fruit, vleeswaren, noten, vis en aardappels. Onder meer bloemen, lederwaren, kleding, dekbedden, beenmode en uurwerken zijn zaterdag niet te vinden op de markt.

Update 2 april

Voor de markt a.s. zaterdag zijn de volgende extra maatregelen genomen:

 • De rijbaan is het looppad voor bezoekers. Dit pad wordt met plaklint op het wegdek aangegeven;
 • Bij de kraam of verkoopwagen mogen alleen klanten staan die op dat moment geholpen worden. Daarbij is het noodzakelijk dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Klanten die nog niet aan de beurt zijn, moeten aan de overkant van het looppad wachten. Die plek wordt aangegeven door middel van een dranghek.

Noodverordening

De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld.

De gemeente vertrouwt erop dat iedereen deze aanwijzingen opvolgt. Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Gemeentelijke toezichthouders handhaven deze maatregelen. Eerst door middel van een gesprek met de overtreder of degene die aanstalten maakt een overtreding te begaan. Als dat niet werkt, neemt de overheid maatregelen. 

Ook heeft de Veiligheidsregio Utrecht een aanwijzingsbesluit noodverordening ingesteld, waarin maatregelen zijn opgenomen die betrekking hebben op de zaterdagmarkt.

Collectes

De collectes zijn landelijk uitgesteld tot en met 16 mei. Voor de gemeente Bunschoten geldt dat er naast de landelijke collectes ook een lokale collecte gepland stond. Dit is de collecte voor Stichting Woord en Daad van 13 april tot en met 18 april. Stichting Woord en Daad is momenteel bezig om digitaal iets te organiseren in dezelfde week.

Corona check-app

Het UMC Utrecht heeft vorige week de ‘OLVG corona check’ voor alle inwoners van de provincie Utrecht geïntroduceerd. De app is vooral bedoeld voor zelfmonitoring, eerste triage en het beantwoorden van vragen. App-gebruikers worden op afstand begeleid door een medisch team. De app is gratis en begeleidt inwoners van de provincie Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het coronavirus.

De app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Bent u ernstig ziek of is er sprake van spoed? Neem dan contact op met uw behandelend arts of bel 112. Aanmelden voor de ‘OLVG corona check’ kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck

Steffie praat je bij

Voor mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterden is nieuwe informatie begrijpen soms moeilijk. Daarom heeft de Rijksoverheid Steffie ingeschakeld. Op corona.steffie.nl legt Steffie uit hoe je ervoor kunt zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreid. 

Steffie beantwoordt vragen zoals: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod. Dank je wel, Steffie! 

Eerste besmetting

In de gemeente Bunschoten is op maandag 23 maart de eerste besmetting van het coronavirus vastgesteld bij een inwoner. Lees meer in ons nieuwsbericht.

Video's

Een boodschap voor onze inwoners (vrijdag 3 april)

Hart onder de riem (vrijdag 27 maart)

Lees zijn woorden na in dit document.

Boodschap aan de jeugd (vrijdag 20 maart)

Lees zijn woorden na in dit document.

Eerste reactie (vrijdag 13 maart)

Lees zijn woorden na in dit document.

Luisterend oor

Bent u eenzaam of heeft u in deze tijd behoefte aan bemoediging? Dan kunt u terecht bij de Genadebron. Elke dag staan er medewerkers klaar voor een gesprek tussen 11.00 en 12.00 uur, 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 20.00 uur. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Heeft deze informatie u geholpen?