Zojuist hebben fractievoorzitters Wim de Jong (CAP), Ariean van de Groep (CDA), Jan-Bert Heinen (SGP) en Wiebe de Boer (VVD) hun handtekening gezet onder het nieuwe coalitieakkoord met de titel “Nieuwe wegen, vaste waarden”. 

Naast huidig wethouder Rick Beukers (VVD) zijn Wim de Jong (CAP), Peter van Asselt (CDA) en Huig van Barneveld (SGP) de wethouderskandidaten. De installatie van de nieuwe wethouders vindt, na instemming van de gemeenteraad, plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering op donderdag 28 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord officieel aangeboden aan de gemeenteraad. 

Portefeuilleverdeling

In de eerste collegevergadering na de installatie wordt de portefeuilleverdeling officieel vastgesteld. De partijen hebben op voorhand een portefeuilleverdeling opgesteld die u terugvindt in het coalitieakkoord dat u hieronder kunt downloaden.

Coalitieakkoord 2019-2022